Lantbruk

Skogsfastighet på 166 ha

Högstbjudande

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 13 Nov, kl 12:00

Visning

  • tor 24 okt, kl 14:00 - 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
165,7 ha
Skogsmark
146,2 ha
Skogsimpediment
3,4 ha
Åkermark
10,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Övrigmark
4,0 ha
Vatten
1,6 ha
Virkesförråd
16 851 m3sk
Boyta
180 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Sollefteå Forsnäset 1:61

Om fastigheten

Skogsfastighet på totalt 166 ha med byggnader i Forsnäset, Ramsele. Bostadshus och ekonomibyggnader med visst renoveringsbehov. Virkesförråd 16 900 m³sk med stor andel medelålders gallringsskog. Åkermark ca 10 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Ladugård

Äldre ladugård uppförd i trä och betong, plåttak. Använts delvis om garage. Byggnadsarea enligt taxeringen 610 m².​

Stuga som är upplåten

Det finns två byggnader som är upplåten med nyttjanderättsavtal i 50 år från 1973 till en av dödsbodelägarna. Avtalet finns hos LRF Konsult. Det är timmerstugan nära bostadshuset samt en stuga ned mot älven.

Gårdshus

Gårdshus i dåligt skick.

Härbre

Två st. härbren uppförd i timmer med plåttak.

Timmerloge

Loge i timmer med pannplåttak.

Friggebod

Friggebod med plåttak.

Maskinhall

Maskinhall med fasad av plåt, betonggolv.

Slaktbod

Äldre slaktbod.

Inledning

Fastigheten Forsnäset 1:61 är en skogsfastighet med byggnader belägen i Ramsele-Edsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av 8 skiften med totalt ca 146 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 16 900 m³sk, med en stor andel gallringsskog med bra tillväxt.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Forsnäset ca 6,7 mil norr om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskarta.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 146,2 ha med ett virkesförråd om 16 900 m³sk.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 54 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot medelålders skog.
Ungefär 7 %, (10 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 1 900 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 20 %, (29 ha).

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Forsnäset-Söderfors viltvårdsområde på 4 200 ha, 2018 sköts 10 vuxna och 8 kalvar, jaktledare Leif Enström 070-666 45 06. Området ingår i sin tur i Kilsjöns älgskötselområde, tilldelning 5,3 djur per tusen ha.

Vägar

Fastigheten har andel i Forsmo-Fjällsjöälvens vägsamfälliughet, utdebitering sker vid behov. Fastigheten har också ett servitutsavtal på utfartsväg som SCA ansvarar för, om vägen använts och skadas så ska fastighetsägaren åtgärda detta.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 67 200 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter