Lantbruk

Skogsfastighet på 196 hektar i ett skifte

Försäljningssätt

Anbud senast mån 24 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
196,3 ha
Skogsmark
136,2 ha
Myr/kärr/mosse
54,7 ha
Berg/hällmark
4,1 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
10 681 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ DEGERFORSHEDEN 2:3

Om fastigheten

Från E4 åker ni drygt 8km uppströms Åbyälven för att hitta denna skogsfastighet i Degerforsheden på 196 hektar, varav 136 hektar är skogsmark. Allt samlat i ett skifte med fin arrondering och bra tillgång till vägar. I skogen står det 10 681 m3sk som främst består av röjningsskog och gallringsskog, där tall är det helt dominerande träslaget. Här finns med andra ord chans till en investering som växer så det knakar.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten domineras av skogar som är 20-40 år (55 % av arealen) medan skog äldre än 100 år uppgår till ca 10 ha (7 %). Virkesförråd uppgår till 10681 m³sk, vilket motsvarar 78 m³sk/ha. Följs skötselåtgärderna enligt planen kommer virkesförrådet vid planens slut (år 2028) att vara ca 14044 m³sk.

Skogsvård

Det finns ett behov av röjning under perioden. Sammanlagt bör 59 ha röjas snarast, under resterande
del av planperioden föreslås röjning av ytterligare 7,5 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Jakt på den egna fastigheten som ingår i Byske älgskötselområde utdelad avskjutning 2018 var 1+1 detta bestäms på årsstämman , jakträtten på fastigheten är inte upplåten.

Forn- och kulturlämningar

Inga kända forn eller kulturlämningar finns på marken

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper finns på marken

Arrende/nyttjanderätter

Eftersom fastigheten tillhörde staten år 1992 så har samebyarna rätt att ha sina renar året runt på marken.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter