Lantbruk

Skogsfastighet på 52 ha

Högstbjudande

1 450 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 7 okt, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
51,6 ha
Skogsmark
42,8 ha
Övrigmark
0,5 ha
Skogsimpediment
8,3 ha
Virkesförråd
5 475 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS ÖKNE 5:5

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte på totalt 52 ha. Högt belägen med fin utsikt över Lesjön. Produktiv skogsmark 43 ha med ett virkesförråd på 5 500 m³sk. Jakträtt.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Inledning

Fastigheten Ökne 5:5 är belägen i Dal församling, Kramfors kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av ett skifte med totalt ca 43 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 5 500 m³sk, med en stor andel gallringsskog.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Ökne, Kyrkdal mellan Sollefteå och Kramfors. Se översiktskarta och skogskartor.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2019 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 43 ha med ett virkesförråd om 5 500 m³sk.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 56 % av virkesförrådet.
Ungefär 14 %, (ca 6 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 1 300 m³sk.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten. Däremot finns det fångstgropar på avdelning 24 och 25.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Krävs ej för privatperson.

Vägar

Det finns två vägar som berör fastigheten. Vägen som går in från riksväg 90 är en egen väg tillsammans med en annan fastighet. Vägen som går in från Stensätter ingår i en vägförening och där var årsavgiften ifjol 540 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i dagsläget inte i något jaktlag. Möjlighet finns att jaga på egen mark eller att ansluta sig till något större jaktlag.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter