Lantbruk

Skogsfastighet på Härnön

Högstbjudande

2 100 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast mån 25 Nov, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
98,4 ha
Skogsmark
56,3 ha
Myr/kärr/mosse
2,2 ha
Berg/hällmark
38,4 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
5 400 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄRNÖSAND HÄRNÖ-SOLUM 1:37

Om fastigheten

Skogsfastighet på Härnön om 98 ha. Fastigheten sträcker sig från Solumssjön i väster mot Sjöviken och havet i öster och har en lång strandremsa mot vatten. Växtlig fastighet med bra bonitet, skog i alla huggningsklasser med en övervikt mot röjning och gallringsskog. Sjöbod och nybyggd maskinhall om 220 kvm i Sjöviken. Jakt och fiskerätt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Maskinhall

Maskinhall uppförd i stomme av trä på plintar, stående brädfodring (lock saknas) och plåttak. Två st garageportar Lindab doorline 3,5*3,5 med elektrisk manuvrering . Utgörs av ett utrymme som är grusbeklätt. Byggnadsarea ca 220 kvm.

Arbete finns kvar för att färdigställa byggnaden.

Sjöbod

Till fastigheten hör det en sjöbod som ligger i Sjöviken.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Härnösands kommun, Härnösand domkyrkodistrikt. Se skogs och översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.lrfkonsult.se.

Allmänt

Fastigheten Härnö-Solum 1:37 är ett tillfälle att förvärva en skogsfastighet på Härnön som sträcker sig från Solumssjön i väster mot Sjöviken och havet i öster. Fastigheten har många fina och natursköna platser genom att den gränsar mot havet i en lång strandremsa. Sjöbod och nybyggd maskinhall om 220 kvm i Sjöviken. Jakt och fiskerätt.

Fastigheten är om total areal 98 ha varav produktiv skogsmark 56 ha med virkesförrådet om ca 5 400 m³sk.

Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 69 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är förskjuten mot röjning och gallringsskog, 33 % av arealen är i huggningskassen R1 och R2 samt 39 % av arealen är i huggningsklassen G1 med ett virkesförråd om ca 3 050 m³sk . Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder är 14,5 ha med ett virkesförråd om ca 1 850 m³sk. Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteten är god med 4,7m³sk/ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2018 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 56,3 ha med ett virkesförråd om ca 5400 m3sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som plantering 0,2 ha och röjning om 9,2 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns kända naturvärden på fastigheten ett område som är nyckelbiotop, barrnaturskog, det finns även område som är bedömd som sumpskog på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst samt skogsbruksplan.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs forn och kulturlämningar i form av boplatsliknande lämningar, gistplats, gropar mm. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Solumshamns jaktlag med 4 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 500 ha. Jaktledare Stig Olsson 070 660 55 07.

Småvilt jagas på egen fastighet eller enligt överenskommelse över större område.

Säljaren har kommer att jaga älgjakten hösten 2019.

Fiske

Fiske hör till fastigheten där man har möjlighet att använda fasta fiskeredskap.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 833 633 kvm och areal enligt skogsbruksplan 98,4 ha och vatten 9,6 ha.

Vägar

Fastigheten har del i Solumshamn GA:4 samt Solumshamn GA:7. Solumshamn GA:7, Svältan-Sjövikens samfällighetsförening är väg till Sjöviken och för närvarande är vägavgiften 690 kr/år.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Lagfart

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person krävs förvärvstillstånd.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida www.harnosand.se.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Film

Se även film över delar av fastigheten på vår hemsida.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 350 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter