Skogsfastighet

Skogsfastighet Torsåker

Högstbjudande

6 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 9 jan, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
121,1 ha
Skogsmark
118,4 ha
Skogsimpediment
1,2 ha
Övrigmark
1,5 ha
Virkesförråd
15 422 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HOFORS HO 6:12

Adress

Skogsfastighet, Torsåker

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med produktiva ungskogar och bra vägnät ca 3 mil sydväst om Sandviken. Marken ligger väl samlad och är fördelad på fyra skiften vara ett vid sjön Malmjärn och ett med strand mot Ottnaren. Skogsmarken har en jämn åldersklassfördelning med välskötta och produktiva gallringsskogar där ca 3 000 m³sk har nått slutavverkningsmogen ålder. Virkesförrådet uppskattas till ca 15 400 m³sk.

Fastigheten ingår i Ho viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 2 500 hektar

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en fältinventering utförd av Andreas Östlund på LRF Konsult under oktober 2019.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 118,4 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 15 422 m³sk som domineras av tallskog varav ca 3 000 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 130 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,5 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 626 m³sk för tillväxtsäsongen 2020.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Ho viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 2 500 ha. Med fastigheten följer två jakträttigheter. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Jaktbart vilt är framförallt älg, rådjur, räv, skogsfågel och vildsvin och den årliga avgiften för all jakt är för närvarande 3 000 kr per jakträtt. Fällavgifter och insats i gemensamt slakteri tillkommer. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2020-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@lrfkonsult.se

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre kulturhistoriska lämningar i form av kolbotten efter resmila angivna, se avdelning 20, 22 och 33 i skogsbruksplanen. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

På fastigheten finns två områden med höga naturvärden avseende lövskog som ligger i anslutning mot vatten. Områdena berör avdelning 3, 6, 7 och 991 i skogsbruksplanen. Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen)

Fiskerätt och samfällighet

Säljare kommer förbehålla sig fiskerätten i Ottnaren och samfälld mark (Hofors Ho S:7) på Lisselön. Säljare och köpare delar på fastighetsbildningskostnaden.

Vägavgift

Fastigheten har andel i Hedvägen. Vägavgiften varierar från år till år beroende på vilka underhåll av vägen som utförts, 2018 var vägavgiften 2 335 kr och under 2019 togs ingen vägavgift ut alls.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett vackert skogslandskap mellan Malmjärn och Ottnaren och lämpar sig för jakt och småskaligt skogsbruk. Malmjärn är känd för sitt fina bad som ligger i ett pittoreskt sommarstugeområde där man kan njuta av solnedgången en fin sommardag och Ottnaren som är en av länets större sjöar är känd för sitt fina gös fiske. Närmaste större ort är Torsåker där det finns mataffär, bank och skola.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter