Skogsfastighet

Skogsfastighet utan byggnader

Försäljningssätt

Anbud senast tis 10 Dec, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
75,3 ha
Tomtområde
75,3 ha
Virkesförråd
3 652 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LULEÅ VITÅN 38:1

Adress

Vitån 38:1

Om fastigheten

Nu kan vi erbjuda en skogsfastighet i Vitån utan byggnader. Arealen uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt 68,2 hektar fördelat på 51,1 ha produktiv skogsmark, 15, hektar myr samt 1,9 hektar övrig mark. Virkesförrådet har beräknats till 3652 m³sk med ett medeltal på 71 m³sk/ha fördelat på 73 % tall, 12 % gran och 15 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Arealen uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt 68,2 hektar fördelat på 51,1 ha produktiv skogsmark, 15, hektar myr samt 1,9 hektar övrig mark. Virkesförrådet har beräknats till 3652 m³sk med ett medeltal på 71 m³sk/ha fördelat på 73 % tall, 12 % gran och 15 % löv. Skogsbruksplanen har upprättats i oktober 2013 av Maria Danielsson. Planen har justerats med tillväxt och utförda åtgärder fram till 2019 och vissa kontroller har gjorts i fält. Uppgifter om utförda föryngringsåtgärder på avdelningarna 6,7 och 8 kommer från det skogsbolag som haft avtal att utföra föryngringsåtgärderna. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten

Jakt

Ingår i Vitå Jaktvårdsförening med tilldelning 14+14

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter