Lantbruk

Skogsfastighet vid Luddingsbo – 39,8 ha

Utgångspris

4 100 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 30 jun

Visning

  • Spekulanter välkomnas att besiktiga fastigheten på egen hand med visad hänsyn till växtlighet och pågående jakt.

    Använd gärna vår interaktiva gårdskarta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via fastighetsannonsen på vår hemsida (www.lrfkonsult.se) och "Visa gårdskarta".

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
39,8 ha
Skogsmark
37,5 ha
Berg/hällmark
2,3 ha
Virkesförråd
6 577 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERKÖPING LUDDINGSBO 2:3

Adress

Luddingsbo.

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med två skiften och en total areal om 39,8 ha belägen vid Luddingsbo. Virkesförrådet uppgår till ca 5 500 m³ sk och fastighetens medelbonitet är bedömd till 7,1 m³ sk per ha. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter efter framförallt klövvilt. Avståndet till Norrköping och Söderköping är ca 12 km.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under våren år 2015 av Lars Pettersson. Skogsbruksplanen har därefter reviderats av LRF Konsult med hänsyn till årlig tillväxt. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 37,5 ha och bär ett virkesförråd om totalt ca 5 500 m³ sk, vilket motsvarar ca 175 m³ sk per ha. Virkesförrådet domineras av tall (55 %) följt av gran (38 %) samt lövskog (ca 7 %) och fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,1 m³ sk per ha. Se skogsbilaga för mer detaljerade uppgifter.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på
kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Jakt efter framförallt klövvilt, jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden samt forn- och kulturlämningar

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Detaljplan

Delar av avdelningarna 14-17 i skogsbruksplanen ligger inom detaljplanlagt (akt 0582-P07-1) område och är där markerat som naturområde.

Vägbeskrivning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 450 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter