Skogsfastighet

Skogsfastigheter i Åliden, Burträsk.

Försäljningssätt

Anbud senast mån 21 okt, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
14,6 ha
Skogsmark
14,6 ha
Virkesförråd
2 257 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ BURTRÄSKS-ÅLIDEN 1:7 samt Skellefteå Ekeby 1:5 och Skellefteå Ekeby 1:6

Adress

Burträsks-Åliden Burträsks-Åliden

Om fastigheten

Försäljning av tre fastigheter med en totalareal om ca 15 hektar. Fastigheterna har ett samlat virkesförråd om ca 2260 m³sk och en bonitet på hela 4m³sk/ha/år. Fastigheterna säljs som en enhet!

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Åke Rönngren. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 14,6 ha med ett virkesförråd om totalt 2260 m3sk varav större delen är G1 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

På fastigheten finns det två avdelningar om totalt 3 hektar som är klassat som K1, dessa avdelningar består av igenvuxen inägomark.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår i Burträsk södra ÄSO.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter