Lantbruk

Skogsfastigheter med god tillväxt i Vansbro

Högstbjudande

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 14 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,9 ha
Skogsmark
43,6 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Övrigmark
2,1 ha
Virkesförråd
11 166 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Vansbro Lindesnäs 4:3 & Malmsta 1:13

Adress

Skogsfastigheter

Om fastigheten

Två välarronderade och välbeskogade skogsfastigheter om totalt ca 45 ha varav ca 43 ha utgörs av produktiv skogsmark.

Lindesnäs 4:3 ligger precis utanför Lindesnäs och Malmsta 1:13 ligger utanför Nås angränsande till vägen mot Järna.

Fastigheterna har ett totalt virkesförråd om ca 11 000 m³sk varav ca 5 500 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 6,7 m³sk/ha och år. Jakträtt inom Nås Norra viltvårdsområde, om ca 4 500 ha.

Möjlighet till att förvärva fastigheterna separat.

UTGÅNGSPRIS MALMSTA 1:13; 1 700 000 SEK

UTGÅNGSPRIS LINDESNÄS 4:3: 2 000 000 SEK

Försäljningssätt: Anbud senast 2019-06-14 kl 14:00, ​

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Planen är upprättad av Forest Info under 2015. Planen är uppdaterad till 2018 års tillväxt enligt pc-skogs tillväxtmodell. Totala arealen är på 45,9 ha varav 43,6 ha utgör produktiv skogsmark. Den totala virkesvolymen är uppskattad till ca 11 166 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 6,7 m³sk/ha och år.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Lindesnäs 4:3

Areal enligt fghutdrag: 24,59 ha
Areal enligt registerkarta 24,48 ha
Avdelning 13-23 i planen. Totalt 24,5 ha med ett virkesförråd om 6 502 m³sk

​Inga höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten. Två fornminnen utan beskrivning ​har noterats på avdelning 13. (Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.)

​Fastigheten har andel i nio samfälligheter; Vansbro Skansbacken Fs:36-39 som avser samfällt fiske, Lindesnäs S:4​ avser en bit väg, Lindesnäs S:5 0,36 ha samfälld mark, Lindesnäs Skansbacken S:29 avser vägar, Skansbacken S:30 ön Lövholmen om 2,57 ha Skansbacken S:31 sockensamfäld slog om 1,203 ha ​

​​Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

​Belastas av en ledningsrätt för starkström​

Malmsta 1:13

​Areal enligt fghutdrag 21,52 ha
Areal enligt registerkarta 21,29 ha
Avdelning 1-12 i planen. Totalt 21,4 ha med ett virkesförråd om 4 664 m³sk

​Inga höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten. (Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.)​

​​Fastigheten har andel i åtta samfälligheter; Vansbro Skansbacken Fs:36-39 som avser samfällt fiske, Heden S:14 avser vägar och båtlplats, Lindesnäs Skansbacken S:29 avser vägar, Skansbacken S:30 ön Lövholmen om 2,57 ha Skansbacken S:31 sockensamfäld slog om 1,203 ha ​

​​Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.​

​Belastas av en ledningsrätt för opto samt två ledningsrätter för starkström

Jakt

Malmsta 1:13 har en jakträtt inom Nås västra viltvårdsområde om ca 4500 ha . Kontakt person för jakten: Tomas Larsson tel: 070 593 21 47
Lindesnäs 4:3 Ligger inom oregistrerad mark.

Fiske

Fastigheten ligger inom Nås fiskevårdsområde.

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter