Lantbruk

Skogsfastigheter med stor andel yngre skog

Högsta bud

1 250 000 kr

Högstbjudande: 1 200 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
57,3 ha
Skogsmark
48,9 ha
Myr/kärr/mosse
1,1 ha
Inägomark
6,1 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
4 009 m3sk
Boyta
95 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Kramfors Ullångers-Bölen 2:2, 2:4 & Lomnäset 1:1

Om fastigheten

Jord och skogsfastighet i Ullånger, Höga Kusten i ett sammanhängande område om 57 ha med stor andel yngre skog. Produktiv skogsmark om ca 49 ha med god bonitet 5,2 m3sk / ha. Skogen består till 62 % av röjningsskog och 23 % av gallringsskog, resterande del är skog som uppnått slutavverkningsbar ålder. Byggnader finns på fastigheten men är i stort behov av underhåll.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört i slutet av 1930-talet i stomme av trä på torpargrund. Fasad av plåt, kopplade två glasfönster och plåttak. Huset värms upp med via el -element (direktverkande). Eget djupborrat vatten och äldre enskilt avlopp. Boarea 95 kvm enligt taxeringsuppgifter.

Entréplan
Hall med uppgång till övervåning. Toalett. Vardagsrum som består av två rum i fil med valv i mellan.

Övre plan
Hall med skrubbar. Mindre toalett med tvättställ. Kök med målade snickerier. Arbetsrum samt sovrum med garderober och utgång till balkong

Bostadshuset har inte används av ägaren under lång tid vilket kan medför stort underhåll och osäkerhet av husets skick.

Ladugård/loge

Äldre loge uppförd i stomme av timmer och resvirke, stående brädfodring och plåttak. Byggnaden utgörs av olika förrådsutrymmen och hölada. Byggnadsarea ca 215 kvm. Logen är påbyggd med ladugård i stomme av trä, stående brädfodring och eternit tak. Utgörs av djurdel och mjölkrum. Byggnadsarea ca 130 kvm.

Byggnaden har underhålls behov.

Härbre

Härbre uppfört i timmer.

Matkällare

Matkällare finns även på fastigheten.

Belägenhet och vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Ullångers församling. Tag av E:4.an i norra utkanten av Ullånger, väg mot Almsjönäs. Kör ca 300 m sväng höger väg mot Getberg kör ca 3 km så finns fastigheten på båda sidor om vägen.

Allmänt

Jord och skogsfastigheter i Ullånger, Höga Kusten i ett sammanhängande område om 57 ha med stor andel yngre skog. Produktiv skogsmark om ca 49 ha med god bonitet 5,2 m3sk / ha. Skogen består till 62 % av röjningsskog och 23 % av gallringsskog, resterande del är skog´som uppnått slutavverkningsbar ålder. Byggnader finns på fastigheten men är i stort behov av underhåll. Fastigheten är lättillgänglig genom att allmän väg passerar över fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2018 av Folke Lindblom Lrf Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 48,9 ha med ett virkesförråd om 4 009 m³sk varav 1 014 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten. Enligt skogsbruksplanen så finns behov av röjning inom 5 år på 30,4 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten är inte registrerad för älgjakt.

Åkermark

Arealen betes/åkermark är 6,1 ha enligt skogsbruksplanen. Marken är inte brukad på lång tid.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten annat än områden som är bedömd som sumpskog. (Källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa: SeSverige).

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag Ullångers-Bölen 2:2, 515 300 kvm, Ullångers-Bölen 2:4, 10 550 kvm och Lomnäset 1:1 22 000 kvm, areal enligt skogsbruksplan för alla fastigheter 57,3 ha.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker den 8/5 kl 12.00-13.00. Anmälan skall ske till Patrik Ulander, 0611-289 35, patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida www.kramfors.se och www.hogakusten.com

Service

Livsmedelsaffär, bensinmack, frisörer, matserveringar, hotell, järhandel, blomsterhandel mm i Ullånger ca 3 km.

Goda kommunikationer från Ullånger. Flera turer med buss dagligen på vardagar såväl norrut som söderut efter E4:an. Flygplats, Höga Kusten airport ca 35 km.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridiskperson.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter