Skogsfastighet

Skogsfastigheter och fäbodstuga

Högstbjudande

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 28 Nov, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
63,0 ha
Skogsmark
58,8 ha
Skogsimpediment
1,3 ha
Övrigmark
2,9 ha
Virkesförråd
7 291 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GÄVLE KUSBO 1:41, 1:42 och 1:44

Adress

Skogsfastighet Häcklinge

Om fastigheten

Tre lättillgängliga skogsfastigheter och fäbodstuga i Häcklinge fäbod ca 9 km sydväst om Gävle. Fastighetens totala areal är 63, 0 hektar varav 58,8 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd uppskattat till ca 7 300 m³sk varav 4 700 m³sk har nått slutavverkningsbar ålder. Fastigheten erbjuder goda möjligheter för småskaligt skogsbruk, jakt och rekreation.

Fastigheten ingår i Häcklinge Jaktklubb som jagar på ca 1 300 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Erk Nils fäbodstuga

Timrad fäbodstuga i gediget timmer med grova brädgolv, englasfönster, torpargrund och tak av tegel. Byggnaden inrymmer hall och 1 rum med öppen spis, där fäbodkullorna lagade sin mat och fick ljus och värme från den öppna elden under den tid man bodde på fäbodvallen. El är ej indraget och vatten finns i den egna brunnen på baksidan.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad under mars 2016 av Ingvar Björk. Planen har ajourhållits och uppdaterats med tre års tillväxt av Andreas Östlund på LRF Konsult.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 58,8 hektar med ett uppskattat virkesförråd på ca 7 291 m³sk som domineras av tall varav ca 4 700 m³sk har nått slutavverkningsmogen ålder. Medelvolymen per ha är ca 124 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,3 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 257 m³sk för kommande tillväxtsäsong.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Häcklinge jaktklubb som jagar på en areal om ca 1 300 hektar. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas älg, rådjur, vildsvin, räv, hare och fågel. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Säljaren kommer förbehålla sig nyttjanderätten till jakten och när nyttjanderätten upphör kan ägaren ansöka om medlemskap i jaktklubben. För kontaktuppgifter till ordförande/jaktledare, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@lrfkonsult.se.

Naturvärden

En nyckelbiotop med värdefull kryptogamflora i kalkrik barrskog finns registrerad på fastigheten och omfattar ca 0,2 ha av avdelning 1 på skifte 4. (Källa Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheterna. (källa riksantikvarieämbetet).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Vägavgift

Fastigheten ingår i vägsamfällighet och betalar för närvarande en årlig avgift om 1 935 kr.

Områdesbeskrivning

Fastigheterna ligger ca 9 km sydväst om Gävle centrum i ett område med gårdar, skogs- och åkermark och lämpar sig för småskaligt skogsbruk jakt och rekreation.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 64 600 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter