Lantbruk

Skogsgård 100ha

Utgångspris

9 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 25 jun, kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
121,1 ha
Tomtområde
121,1 ha
Virkesförråd
12 500 m3sk
Boyta
118 kvm
Antal rum
6 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Emmaboda Ljungbylund 1:3

Adress

Ljungbylund 116 36192 Emmaboda

Om fastigheten

Skogsgård 100 ha, varav 83 ha välarronderad skogsmark, bra vägnät, ca 12 500 m3sk, bonitet 6,8 m3sk per ha, 13 ha inägomark, bostadshus, taxerad boarea 118 kvm, ekonomibyggnader.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnaderna på fastigheten består av Ladugård i vinkel med plåttak, garage med eternittak, uthus, med eternittak och traktorgarage med plåttak.

Bostadshus

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av huset sker 7 juni, tidsbokning hos mäklaren.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Jakt

Småviltsjakten tillfaller ny ägare från och med tillträdesdagen.
Älgjakten är utarrenderad till och med 2020 06 30. Älgjakten tillfaller ny ägare från och med 2020 07 01.
Enligt uppgifter från Länsstyrelsen Kalmar län ingår fastigheten i Skinnabo licensområde inom Kalmar södra älgförvaltningsområde.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Södra 2018 06 25.
2019 har enligt Södra ca 244 m3fub avverkats. Detta motsvar ca 293 m3sk. Denna volym kommer huvudsakligen från södra delen av avd 4, samt från avd 13, avd 14 och avd 31. Aktuell volym blir därav ca 12 500 m3sk. Enligt Södra har också avd 5 återbeskogats med gran.

Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Anbud

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult , Annika Granquist, Staglabergsgatan 10 352 34 Växjö, tillhanda senast 2019-06-25. OBS! Märk kuvertet Ljungbylund. Använd gärna bifogad budblankett.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs.

Inägomark

Inägomarken är fri för ny köparen från och med 2020-01-01. Stödrätterna följer ej med fastigheten.

Vägbeskrivning

Från Emmaboda, kör väg 120 öster ut mot Nybro.
Efter ca 7 km ligger fastigheten söder om vägen (på höger sida).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 64 400 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter