Lantbruk

Skogsgård 113 ha

Högstbjudande

13 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 22 Nov

Visning

  • fre 15 Nov, kl 14:00 - 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
131,4 ha
Tomtområde
131,4 ha
Virkesförråd
17 265 m3sk
Boyta
152 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KINDA HÄSSLEHYLTA 1:3

Adress

Hässlehylta storgård 59039 Kisa

Om fastigheten

Virkesrik skogsgård med totalareal på 113 ha, fördelat på 95,7 ha skog, 4,3 ha impediment, 11,3 ha inägomark samt 1,9 ha övrigt. Totalt virkesförråd med 17 265 m³sk. Fiskerätt i sjön Drögen.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Uppförd med timmerstomme i 1,5 plan. Vattenburen uppvärmning med kökspanna. Avlopp med trekammarbrunn från 1977. Borrad vattenbrunn, tvåglasfönster, spegeldörrar. Yttertak utav betongpannor, tillbyggd groventré på 2000-talet. Byggnaden är i renoveringsfas som ej färdigställts.

Planlösning:
Bv; groventré, duschutrymme, toalett, vardagsrum med trägolv, sal med trägolv och rörspis.
Öv; möblerbar hall, två sovrum, inredda kattvindar.

Ladugård 1

Eternittak, djurhus för uppbundna djur, magasin samt logdel med betonggolv.

Ladugård 2

Plåttak, timmerstomme i gamla delen och tillbyggnad med regelstomme och tre portar för maskiner.

Boden 1

Plåttak, fasad av träpanel. Innehåller enklare övernattningsutrymme.

Boden 2

Tegeltak, fasad av träpanel, betonggolv, trefas ström. Innehållande snickarbod och förråd.

Traktorgarage

Plåttak, jordgolv och stomme av trä.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällt fiske i sjön Drögen.

Jakt

Jakten bedrivs i dag utav fastighetsägarna. Intresse finns att framgent arrendera jakten utav nya ägaren. Tilldelningen till årets säsong är en årskalv på licens.

Skogsuppgifter

Enligt nyupprättad skogsbruksplan, så är virkesförrådet 17 265 m³sk. Detta fördelat på 36 % tall, 49% gran 13% löv samt 2% ädellöv. Fastigheten har skog i alla åldersklasser men med övervikt på skog i medelålder.

Skogsvård

Röjningar har nyligen utförts, varvid fastigheten i dagsläget har ett litet röjningsbehov av ungskog.

Skogsvårdslagen

Det finns en yta på 0,4 ha där återväxtåtgärder fordras.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter