Lantbruk

Skogsgård 129 ha Bullaren

Utgångspris

6 250 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 5 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
129,8 ha
Skogsmark
58,3 ha
Skogsimpediment
62,1 ha
Åkermark
8,1 ha
Övrigmark
1,3 ha
Virkesförråd
9 068 m3sk
Boyta
124 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TANUM ÄSPERÖD 1:20

Adress

Äsperöd 4 45751 Bullaren

Om fastigheten

Skogsgård 129 ha i ett skifte vid Äsperöd i Bullaren med gräns mot Busjön och Kynne älv. Omfattar ca 58 ha skogsmark, ca 8 ha jordbruksmark samt ett fint beläget gårdscentra med bostadshus, ladugård och maskinhall. Jakträtt och del i Bullarens Fiskevårdsområde.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset uppfört 1954 i 1 1/2 plan plus källare på murad grund, plankstomme under betongtegeltak. Taxerad boyta 124 kvm och biyta 75 kvm. Tvåglasfönster och enstaka treglas, fasad av trä. Vattenburet värmesystem via en bergvärmepump från 2013, även den gamla vedpanna finns kvar och är inkopplad. Vatten från en brunn grävd. Avlopp till en äldre tvåkammarbrunn där köparen får vara beredd att uppdatera avloppsanläggningen till av Kommunen godkänd status. Entrévåningen inrymmer hall, rum, wc/dusch, kök, vardagsrum. Övre plan finns två rum och garderober. Källaren rymmer hall, matkällare, pannrum, vedförråd, rum med vedspis, hydroforrum, potatiskällare. Tillbyggt isolerat garage. Överlåtelsebesiktning och energideklaration gjord 2019-07-09. Åskskydd finns i säkringsskåp.

Ladugård

Äldre träbyggnad på murad grund under plåt/etternittak. Inrymmer djurstall med uppställda platser och plåttat innertak, hönshus, loge, ränne, mjölkrum och mjölbod. Äldre inredning och där djur fanns senast 1992. Tillhörande urinbrun från 1982 om ca 84 kubik.

Maskinhall/magasin

Byggd 1985 i 1 1/2 plan i trästomme på gjuten grund under etternittak. Vatten indraget och används idag till maskingarage och förråd.

Gamla magasinet

Äldre träbyggnad under tegeltak med trä/gjutet golv. Inrymmer förråd, vedbod, snickarbod, utedass och med ett grishus på baksidan.

Jakt

Jakträtten har varit muntligen upplåten men är tillgänglig för en köpare från tillträdesdagen. Älgjakt i Äsperöds älglag, jaktledare Morgan Tassemark (070-2669323)

Jordbruksmark

All jordbruksmark (7,91 ha) utarrenderad till Tingvalls gård på 5 års avtal from 2007-01-01. Ersättning 5000 kr inkl. moms per år. Kopia på arrendeavtalet finns hos mäklaren. Arrendatorn hyr stödrätterna av markägaren. Marken är täckdikad 1951 med tegelrör.

Fiske

Del i Bullarens fiskevårdsområde med tillflöden. Medlem får bedriva fiske inom det vattenområde där denne äger fiskerätt. Därtill får medlem fiska med handreskap inom Bullaresjöarna, Busjön, Stärkelandshöljen och Aspen.

Fiber

Fastigheten är ej ansluten till Sundshults fiber, men fiberoptisk kabel finns nergrävd över marken.

Vägar

Del i Linnemons vägsamfällighet. Samfälligheten erhåller statligt bidrag och ingen utdebiterad kostnad till delägarna på senare år. Enskild väg in till gårdscentra som delas med några andra fastigheter.

Bygglov Äsperöd 1:16

Säljaren äger även Äsperöd 1:16 och ämnar bygga ett uterum närmare än 4 m från fastighetsgräns till Äsperöd 1:20, köparen skall vara beredd att godkänna denna tillbyggnad vilket även kommer tas med i ett köpekontrakt.

Övrigt

- Grustag finns för eget bruk, se avdelning 23 i skogskartan.
- Båtplats finns i Busjön samt båt i separat garage ingår.
- Badplats finns i älven.

Skogsuppgifter

Domineras av gran och tallskog på varierade boniteter med stor andel skog mellan 50-70 år. Produktiv skogsareal om ca 58 ha med en medelbonitet om 6,7 m3sk/år, totalt kubikförråd om ca 9 060 m3sk varav ca 4 700 m3sk i avverkningsbara klasser. Skogsbruksplanen upprättad i september 2016 av Eddie Runsten men är uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxt. Mer information i skogliga bilagor.

Avverkningsrätt

Moelven Skog AB via Leif Richardsson (010-1226472) har med säljaren 2019-03-25 tecknat avverkningsrätt via två avtal ett för gallring och ett för föryngringsavverkning, se bilaga. En mindre del avverkning och gallring är redan utfört och där skogsbruksplanen är uppdaterad därefter. Avtalen gäller fortsättningsvis och köparen övertar dessa vid ett köp.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Tanums kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Friskrivning

Då säljaren är ett dödsbo kommer det i köpekontraktet finnas med en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. Detta innebär att köparen bör fullgöra sin undersökningsplikt extra noga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 50 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter