Lantbruk

Skogsgård 160 ha

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
160,1 ha
Övrigmark
5,0 ha
Skogsmark
132,0 ha
Skogsimpediment
11,0 ha
Åkermark
10,0 ha
Betesmark
2,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Virkesförråd
14 720 m3sk
Boyta
166 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY SUNNERVRÅ 1:19

Adress

Sunnervrå 7 34173 Lidhult

Om fastigheten

Skogsgård, ca 160 ha i ett sammanhängande skifte varav 132 ha skogsmark ca 14 600 m3sk. 14 ha inägomark. Bostadshus och ekonomibyggnader.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

Ladugård uppbyggd början 1990-talet med utrymmen för maskiner och förvaring. Nytt tak från 2012.
Carport med två platser
Äldre ekonomibyggnad.

Bostad

Bottenvåning:
Ingång till hall, vidare in till kök med spis, diskmaskin. Sovrum med kakelugn ej godkänd att elda i. Vidare till tvrum och finrum med eldstad öppenspis, sovrum, badrum med duschkabin, tvättmaskin, torktumlare, toalett.
Ovanvåning:
Hall, tre sovrum varav ett med kakelugn. rum med äldre kök, toalett med handfat.
Källare:
Matkällare och panna CTC. Luftvärmepump och elpatron finns.

Grävd vattenbrunn, avlopp ej godkänt.

mast

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Lennart Jönsson. Enligt skogsbruksplanen av ca 132,2 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd inkl 2019 års tillväxt är ca 14 720 m3sk, motsvarande 111 m3sk per ha. Boniteten är uppskattad till 6,1 m3sk per ha. Fastigheten domineras av röjnings och gallringsskog.

​Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Använd gärna bifogad budblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in budblanketten till annika.granquist@lrfkonsult.se

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 14,5 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från 2020-01-01.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för ny köpare.

Jakt

Jakten tillfaller ny ägare från och med tillträdesdagen.

Naturvärden

Fastigheten berörs enligt Skogsstyrelsen av områden med sumpskogar.

Mast

Avtalet är ca 200 m2 för uppförande av anläggning med utrustning, stagad antennmast samt tre fästpunkter till staglinor, vilket placeras utanför området. Avtalstiden från och med 2005-09-01. Arrendeavgift 11 000 kr per år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter