Skogsfastighet

Skogsgård 229 ha

Högstbjudande

24 000 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
229,1 ha
Skogsmark
155,4 ha
Myr/kärr/mosse
57,6 ha
Inägomark
12,3 ha
Väg och kraftledning
3,4 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
30 300 m3sk
Boyta
150 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Halmstad Bassalt 1:9

Adress

Bassalt 984 31397 Simlångsdalen

Om fastigheten

I attraktivt läge för den jakt- och skogsintresserade inom köravstånd från Halmstad finns denna väl sammanhängande skogsfastighet i östra Halland, nära länsgränsen till Småland.

På gårdscentra finns det idylliska ”rött med vita knutar” bostadshuset med snickarglädje och berså för trevliga fikastunder, och på andra sidan vägen ligger två lador utmärkta att använda för förvaring eller som snickarbod. Nord- ost om gårdscentrum ligger en rymlig jaktstuga som inbjuder till samkväm och historieberättande. Utmed vägen ligger åkermarken lätt tillgänglig att bruka eller för småskalig djurhållning. På flera håll kan man hitta vackra stengärdsgårdar och trevliga platser för en stunds vila eller som utflyktsmål.

Grandominerad fastighet med inslag av tall (16 %), björk (6 %) och ädellöv (1 %). Av fastighetens 229 ha är nära 70 % produktiv skogsmarksareal, ca 155 ha.
Virkesförråd om 30 300 m³sk, varav 15 900 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 8,8 m³sk per ha. Relativt jämn åldersfördelning.

Jakträtt.

Med plats för både familj och vänner kan du här skapa en trivsam oas bort från vardagen.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

1 ½-planshus från början av 1900-talet. Den taxerade bostadsytan är 70 m². Byggnaden är uppförd på torpargrund, trästomme med fasad av stående rödfärgad lockläkts panel, 2-kupigt tegel och 2-glasfönster med spröjs, kopplade. Punschveranda med vacker snickarglädje, dubbeldörr och fönster med spröjs.
Planlösning Nedre plan:
Dubbla spegeldörrar leder in till hallen med trägolv, omålad pärlspont på väggar och i tak. Köket är välplanerat med stora arbetsytor och bra ljusinsläpp, målade väggar och tak, trägolv. Öppen planlösning in till matplatsen. Matplatsen har väggar med grålaserd pärlspont, trägolv och målat tak med ribbmönster. Vardagsrum med trägolv, vitmålat tak, grålaserad pärlspont på väggar, kamin och vedförråd inbyggda i murstocken. Badrum med kakel och klinkers, kommod, toalett, dusch och handdukstork. 2 sovrum med trägolv, pärlspont i tak och målade väggar.
Oinredd vind.

Uppvärmning via vedkamin och el-element. Vatten från egen brunn och godkänt avlopp.

Jaktstuga

1½-plans stuga från början av 1900-talet. Den taxerade bostadsytan är 80 m². Byggnaden uppförd på torpargrund, fasad med rödmålad lockläktspanel, plåttak och punschveranda med spröjsade fönster. Kök av enklare standard, med både vanlig spis och vedspis. Stort rum med både matrum och sällskapsytor, väggarna klädda med liggande träpanel, kamin. På övervåningen finns sovplats för 5 personer, varav 2 enkelsängar och 3 inbyggda sängar, heltäckningsmatta och panelklädda väggar och tak.

Uppvärmning med vedkamin och el-element.
Vatten finns indraget och det finns en varmvattenberedare men ingen toalett eller godkänt avlopp i denna delen.

Obs: Jakt arrendatorn har installerat köksspis med fläkt, varmvattenberedare samt kamin och är således ägare till dessa fastighetstillbehör.

Till huset finns även ett förråd med plats för ved och utedass.

Övriga byggnader

2 lador/förrådsbyggnader med byggnadsarea om ca 6 * 11 m. Grund av sten, plåttak, fasad med stående träpanel. Ena byggnaden har en murad skorsten och fönster med spröjs. Den andra har två dubbeldörrar. Byggnaderna är belägna vid bostadshuset.
Äldre ladugård med byggnadsarea om ca 9 * 25 m.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2015 samt teoretiskt uppräknad samt kompletterad med utförda åtgärder fram t o m våren 2018 av Södra. Skogsbruksplanen har konverterats till pcSkog-format och vissa uppgifter kan skilja sig något åt.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 155 ha med ett virkesförråd om 30 300 m³sk, varav 15 900 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 8,8 m³sk per ha. Medeltal 195 m³sk per ha.
Trädslagsblandning 16 % tall, 77 % gran, 6 % björk och 1 % övrig löv samt ädellöv. Relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på gallringsskogar i åldern 50-60 år. Flack till småkuperad terräng med inslag av några större mossar.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 10,6 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 3 avdelningar, totalt 2,1 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar ca 5 % av den produktiva skogsmarken. 4 avdelningar samt del av 2 avdelningar är påverkade av "Mosseskog" områden som är klassade som sumpskog - utan naturvärdesklassning, dock kan detta inskränka markanvändningen något i dessa avdelningar.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning om 2,2 ha, plantering om 2,2 ha samt 1,3 ha naturlig föryngring som bör följas upp.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är röjning av 5 avdelningar, sammanlagt 6 ha, underväxtröjning före gallring av 2 avdelningar, sammanlagt 6,8 ha och gallring av 13 avdelning om 22 ha.

Hjälpplantering är utförd nu i höst på avdelning 26 (1,4 ha). 0,3 ha av åkermarken har planterats med björk, detta område finns ej medtaget i nuvarande skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Marken är utarrenderad utan besittningsskydd och förlängs med ett år i taget. Ett årligt arrende om 10 000 SEK plus moms betalas av arrendatorn. Arrendatorn söker EU-stöden. Stödberättigad areal är ca 10 ha. Enligt skogsbruksplan består inägomarken av 12,3 ha, varav 0,3 ha numera är planterad med björk.

Jakt

Jakträtt är upplåten till 2022-06-30 mot ett årligt arrende om 60 000 SEK inkl moms. Det arrenderande jaktlaget har då även tillgång till jaktstugan. Jaktbart vilt i området är älg, dovhjort, vildsvin och rådjur samt sedvanligt småvilt. Fastigheten ingår i Vrå-Långhultens älgskötselområde.

Mantal

Fastigheten har 2/3 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Naturvärden

På fastigheten finns det 2 sumpskogar registrerade, "Mosseskog" - utan naturvärdesklassning. Norra och östra rågången gränsar mot Porsbjärs naturreservat som även är ett Natura 2000-område. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns 2 övriga kulturhistoriska lämningar registrerade på fastigheten. En fångstgropliknande lämning och ett flyttblock. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Totalt om 155 000 SEK.

Områdesbeskrivning

Närmaste tätort är Simlångsdalen, 15 min (14 km) sydväst om fastigheten.

I Simlångsdalen finns en mataffär som är apoteksombud, gatukök och på sommaren finns här även populär glassbar. Vidare finns på orten en bensinstation, systembolag, värdshus, pizzeria, förskola och grundskola. För en aktiv fritid finns Simlångsdalens Idrottsförening med ett flertal sektioner såsom skidor, löpning, fotboll, gymnastik, orientering och bordtennis.

Vid Simlångsdalen ligger sjöarna Simlången och Brearedssjön i Fylleåns vattensystem. Fiska kan man bl a göra i Gyltigesjön, Töddesjön, Simlången, Brearedssjön. Fiske får bedrivas med flug-, spinn- och metspö. För den intresserade finns föreningen Simlångsdalens FVO.

Den kända vandringsleden Hallandsleden, som i norr anknyter till Bohusleden och i söder till Skåneleden, passerar genom Simlångsdalen. Leden följer gamla färdvägar och man vandrar genom både öppna landskap och djupa skogar, med mängder av kulturspår längs vägen. Strax söder om Oskarströms längs leden kan man besöka Danska fall, ett välbesökt naturreservat som bjuder på historia och svårslagen natur.

För den som vill till kusten når man hamnstaden Halmstad efter 40 min (32 km). Halmstad är centralort i Halmstads kommun och residensstad för Hallands län. Här finns något för alla. Shopping i centrums alla butiker, kulturvandring i stadskärnan, som bevarat mycket av tidig 1900-talets karaktär, eller längs den gamla befästningssystemet och besöka Norreport och Halmstad slott, ett 1600-tals slott. Årligen anordnas Internationella gatufestivalen.

För den badsugne finns Östra stranden, en av Sveriges längsta sandstränder och ett populärt turistmål. Andra populära turistmål i Halmstad är Sandhamn, stadsdelen Kärleken och Hagöns naturreservat.

I Halmstad finns en högskola med utbildning och forskning inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan finns här.

Det finns flera framgångsrika idrottsföreningar i Halmstad, så som Halmstads BK (fotboll), HK Drott (handboll), SK Laxen (simning) och den äldsta av dem alla Halmstads GRF (rodd). Halmstad har flera golfklubbar, varav den mest kända är Halmstad GK i Tylösand.

Kommunikationer

I Hallands län utförs kollektivtrafiken av Hallandstrafiken. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se Hallandstrafikens hemsida https://www.hallandstrafiken.se/

Halmstad City Airport är länets enda flygplats med reguljär flygtrafik. Trafikeras av Kullaflyg och NextJet med Arlanda och Bromma flygplats som destinationer. Även charterflygningar till Turkiet, Spanien och Kanarieöarna sker med flygbolag så som JetTime, Evelop och Freebird Airlines.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 155 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter