Lantbruk

Skogsgård 42 ha

Högstbjudande

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 20 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
42,3 ha
Skogsmark
40,1 ha
Skogsimpediment
0,9 ha
Inägomark
0,8 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
6 775 m3sk
Boyta
63 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Hjo Råsen 1:1

Adress

Råsen 1 543 92 Tibro

Om fastigheten

Råsen är en välarronderad skogsgård belägen ca 12 km öster om Tibro. Gårdens totala areal uppgår till 42 ha varav 40 ha utgörs av produktiv skogsmark med ett
bedömt virkesförråd om 6 775 m³sk. Jaktstuga och egen jakträtt från och med tillträdesdagen.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus med ursprung från tidigt 1900-tal som byggdes till och moderniserades i mitten av 1980-talet. Huset är uppfört på torpargrund med stomme av timmer och plank, träfasad, kopplade tvåglas fönster och på taket ligger betongtegel. Uppvärmning sker via direktverkande el, vatten via borrad brunn och enskilt avlopp, ej godkänt. Boarean uppgår till ca 63 m³ och biarean till ca 25 m³ enligt taxeringsinformationen.
Huset fördelar sig över hall, tv-rum med öppen spis, kök, sovrum med kakelugn och badrum med wc, handfat och dusch. Övre plan är oinredd vind.

Huset är av enklare karaktär och lämpar sig till fritidsboende eller jaktstuga.

Invid huset finns ett litet förråd i mycket enkelt uppförande samt en förfallen magasinsbyggnad.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 40,1 ha med ett bedömt virkesförråd om 6 775 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 169 m³sk/ha. Markens medelbonitet har bedömts till 7,5 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 204 m³sk. Trädslagsfördelningen består av 35% tall, 44% gran och 21% löv. Avverkningsförslaget under planperioden är 3 380 m³sk, i huvudsak föryngringsavverkning.
I planen har 9 ha satts av till NO och NS. Nyckelbiotop finns registrerad i bestånd 11, se även avdelningsbeskrivning i planen.
Fornminne finns ej registrerat på fastigheten. Skogsmarken är väl arronderad i ett skifte med god tillgänglighet.
Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i september 2015 och som är framskriven och uppdaterad till dags datum vad gäller virkesförråd. Planen är upprättad av Björn Larsson som också skrivet fram planen.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Vilttillgången är god med förekomst av de för området vanligaste vilten.

Inägomark

Ca 0,8 ha inägomark belägen runt byggnadsbeståndet.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplan. Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 42,5 ha . Arealuppgifter enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 40 ha fördelat på 37 ha skogsmark och 3 ha skogsimpediment.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.
Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Fastigheten lämnas utan ytterligare städning.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 7 600 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter