Lantbruk

Skogsgård 69 ha

Utgångspris

5 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 11 jun, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
70,1 ha
Skogsmark
48,6 ha
Myr/kärr/mosse
6,3 ha
Inägomark
12,8 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Övrigmark
0,6 ha
Vatten
1,2 ha
Virkesförråd
7 250 m3sk
Boyta
140 kvm
Antal rum
6 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALKENBERG LÅNGHULT 1:9

Adress

Långhult 132 31497 Torup

Om fastigheten

Vackert belägen skogsgård med pendlingsavstånd till Hyltebruk och Falkenberg.

Gårdscentra består av bostadshus, gårdshus, maskinhall och större ekonomibyggnad. Den stora trädgården inbjuder till härliga grillkvällar, lekar, rekreation och odlingar om så önskas.

Fastigheten omfattar 69 ha varav 48,6 ha är produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd om 7 250 m³sk och en medelbonitet på 7 m³sk per ha.

I anslutning till gårdcentrat finns natursköna beteshagar i småbrutet landskap med så väl inägor som skogsdungar.

Jakträtt.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Bostadshus

1 ½-planshus från början av 1900-talet med 140 m² boyta. Källare under halva huset. Byggnadsarea om 9 * 14 m. Fasad av stående lockläktspanel. Tak med betongpannor och murad skorsten. Grävd brunn med filter, vattenanalys genomförd 2014 utan anmärkning. Avlopp omgjort och godkänt 2012. Fastigheten går att ansluta till Krogseredsfiberförening, anslutning är förberedd.

​Uppvärmning sker med vedpanna från -05. Brandskyddskontroll genomförd 2016. Vattenburen värme med två ackumulatortankar 500 l/st . Elpatronen är nyligen bytt.

​Fastigheten totalrenoverades under 80-talet.

Planlösning
Entré plan: Hall med större garderob/förrådsutrymme och entréer åt två väderstreck. Rymligt kök med normal

standard, plastmatta, kakel och bra arbetsytor. Badrum med wc, duschkabin, våtrumsmatta och tapet. Vardagsrum med parkettgolv, frostad glasdörr och bra ljusinsläpp med extra brett fönster. Rum/kontor med öppen spis, obs eldningsförbud i den.

Övre plan: Vardagsrum/möblerbar övre hall med trägolv och tak, utgång till balkong. Wc med handfat, våtrumsmatta och tapet. Tre sovrum med fastbyggda garderober och snedtak.

Ekonomibyggnader m m

G:a ladugården/Ekonomibyggnad
Byggnadsmått om 9 * 36 m, utbyggnad på långsidan 9 * 9 m och utbyggnad på kortsidan 8 * 12 m. Mått enligt mätning på karta.
Träregelstomme, stengrund, fasad av locklistpanel, plåtfasad på kortsidans utbyggnad och grund av huggen sten. Tak med eternitplattor. Flera dubbelportar och dörrar. Belysning.

Maskinhall
Byggnadsmått om 9 * 20 m + mindre utbyggnad på ena kortsidan. Mått enligt mätning på karta. Träregelstomme, plåtfasad och tak, stengrund, skjutportar.

Gårdshus
Byggnadsmått om 6 * 14 m enligt mätning på karta. Fasad av locklistpanel, stengrund, eternitplattor på tak, fönster med spröjs, murad skorsten. Övernattningsrum, förrådsdel.

Jordkällare.

Vägbeskrivning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under hösten 2018 av Leif Persson, A.L:S Skogsdata produkter AB.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 48,6 ha med ett virkesförråd om 7 250 m³sk, varav 4 400 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 7 m³sk per ha. Medeltal 149 m³sk per ha, vilket ligger i paritet med vad som är normalt för trakten.

Trädslagsblandning 26 % tall, 68 % gran och 6 % löv. Relativt jämn åldersfördelning med viss tyngdpunkt på skog i åldrarna 10-19 år samt 70-89 år.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda med inslag av områden med torvmark. Fastigheten avvattnas av mindre diken och bäckar som tillhör Ätrans avrinningsområde. Fastigheten är normalt kuperad för trakten vilket innebär en hög potential för produktion av virke.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 2,2 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 1 avdelning om 1,0 ha, föreslagen som NS-område (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 6,6 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

I planens första period finns 2 avdelningar, sammanlagt 3,7 ha, som bör röjas, 4 avdelningarna, sammanlagt 3,5 ha, där underväxtröjning före gallring är föreslaget och 7 avdelningar, sammanlagt 5,7 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Inägomark

Marken brukas i dagsläget av lantbrukare från trakten. Åkrar och beten är tillgängliga för köparen först hösten 2019 efter avslutad säsong. ​ Det finns ytterligare en grävd brunn på betesmarken som används sommartid. Vattentillgången har alltid varit riklig.

Mantal

Fastigheten har 7/64 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Jakt

Jakträtten är för närvarande upplåten men är tillgänglig för köparen senast 2020-07-01. Jaktbart vilt är framförallt vildsvin, rådjur och älg utöver sedvanligt småvilt. Fastigheten är registrerad i Gunnarps älg- och kronhjortskötselområde.

Naturvärden

På fastigheten finns det 1 sumpskog registrerad. Avdelningarna i norra delen på skifte 1 är påverkade. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Inteckningar

Total summa: 340 000 SEK, 2 st datapantbrev.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Kinnared, 10 km - 11 min.
Orten har dagligvarubutik, förskola samt låg- och mellanstadieskola.

Ätran, 14 km- 15 min.
Här finns även barnomsorg, skola, affär och restaurang, en ny idrottsplats med två fotbollsplaner, klubbstuga, Ätrans Skidcenter med ett 3,5 km långt konstsnöspår, skidkyttebana med 16 skjutplatser och en asfalterad 900 meters runda för rullskidåkning.

Torup, 16 km - 16 min.
I samhället finns vårdcentral, apotek, dagligvaruaffär, bank, optiker, bilverkstäder, byggvaruhandel, konditori, vandrarhem och flera lunchställen. Torups Gästgivaregård har matservering och rumsuthyrning. På orten finns förskola, låg- och mellanstadieskola, Torups skola. Hultagärdesbacken för de som vill åka utför eller prova på längdskidåkning. Andra idrotter som finns är fotboll, bandyklubb samt pistolklubb.

Hyltebruk, 21 km - 22 min.
Längs huvudgatan finns flera livsmedelsbutiker, annan handel, apotek, restauranger och bank. Fotbollsklubbar finns i både Hyltebruk, Unnaryd och Torup. Hylte Orienteringsklubb och Rydö Golfklubb bedriver en omfattande verksamhet. Ortens idrottsanläggning, Örnvallen, hyser flera fotbollsplaner bland annat en med konstgräs. På anläggningen bedriver Rydö ASK friidrott och Skidklubben har sitt CoolSki-spår i omgivningen. Inom volleybollen är Hyltebruk känt för sitt lag Hylte VBK.

Falkenberg, 41 km - 40 min.
Stadens centrum ligger väster om Ätran där en stor andel av stadens butiker ligger, liksom gymnasieskolan, Stortorget och stadens restauranger och pubar. Öster om Ätran ligger bland annat Skrea strand, Falkenbergs IP och Klitterbadet.
I staden finns bland annat äldre träbebyggelse, Gamla stan, samt fina ströv- och fiskeområden kring Ätran.
Falkenberg har fina badmöjligheter, bland annat vid Skrea strand. På somrarna spelas buskisen utomhus på Vallarnas friluftsteater. På sommaren är Svedinos Bil- och Flygmuseum öppet som ligger vid Ugglarp, 15 km söder om Falkenberg.

Kommunikationer

I Hallands län utförs kollektivtrafiken av Hallandstrafiken. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se Hallandstrafikens hemsida https://www.hallandstrafiken.se/

trafikeras Västkustbanan med länstrafikens (Skånetrafiken, Hallandstrafiken & Västtrafik) X31 under varumärket Öresundstågen samt med SJ AB:s egna tåg. https://www.oresundstag.se/

Halmstad City Airport är länets enda flygplats med reguljär flygtrafik. Trafikeras av Kullaflyg och NextJet med Arlanda och Bromma flygplats som destinationer. Även charterflygningar till Turkiet, Spanien och Kanarieöarna sker med flygbolag så som JetTime, Evelop och Freebird Airlines

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 340 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter