Lantbruk

Skogsgård Axmar

Högstbjudande

2 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 17 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,7 ha
Tomtområde
28,7 ha
Boyta
85 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GÄVLE AXMAR 6:10

Adress

Axmarstig 20 81794 Axmar

Om fastigheten

Välarronderad skogsgård i Axmar med enskilt läge trevlig gårdsbild intill den egna åkermarken. Totalt ca 29,6 ha mark vara 2,2 ha åkermark och 25,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 4 722 m³sk varav stor del är slutavverkningsbar skog. Mangårdsbyggnad med anor från 1800-talet med inbjudander farstukvist och kakelugnar där även fiber finns indraget. Välhållen bryggstuga med nyligen bytt tak. Gårdsplan med ekonomibyggnad vård- och fruktträd där en liten bäck rinner som fortsätter ut över ägorna.

Enskild jakt på fastigheten ingår eller i Amarby jaktklubb som jagar på 4 800 hektar vid överenskommelse.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden som har anor från 1800-talet uppförd i 1 ½ plan med 4 rum och kök med vedspis. Byggnaden har stensatt grund i natursten, stomme av timmer som utvändigt är klädd med stående gulmålad träpanel, kopplade 2-glas fönster och yttertak av plåt. Uppvärmningen sker via ved- och oljepanna med elpatron kopplad till vattenburen värme via kulvert från brygghuset, kakelugnar och oljekamin. Kommunalt vatten och avlopp till 3-kammarbrunn. Fiber finns indraget. Bostaden har gedigna trägolv varav en del klätts med plastmatta och en vind med pigkammare som i övrigt är oinredd där man kan skapa sitt eget boende. Taxerad boyta om 85 m².

Entré plan
Inbjudande farstukvist med dörr som tar dig in till en blå hall. I anslutning ligger ett oisolerat rum, trapp till övervåningen och ett lantligt kök med skafferi och vacker vedspis. Köket kan du även nå via en grovingång som ligger i anslutning till husets WC/dusch. Från köket når du även ett arbetsrum som leder till ett stort vardagsrum, i båda rummen står ståtliga och välhållna kakelugnar där man kan njuta av eldens sprakande under vintertid. För att kunna nyttja vedspis och kakelugnar måste dock kontroll av sotare utföras.

Övervåning
Pigrum med oljekamin och i övrigt är vinden oinredd.

Bryggstuga

Bryggstuga med 1 rum, kök med vedspis och pannrum med kulvert in till mangårdsbyggnaden. Byggnaden har stensatt grund i natursten, stomme av timmer som
utvändigt är klädd med stående rödmålad träpanel, enkelglas fönster med innan glas och yttertak av plåt.

Entré plan
Kök med vedspis och gedigna trägolv , rum med enkel standard och grusgolv, pannrum med kulvert in till mangårdsbyggnaden.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad med stensatt grund, stomme av trä klädd med rödmålade bräder under tak av plåt. Byggnaden inrymmer äldre ladugårds del, stall, svinhus, höskulle, vagnslider, traktorgarage, vedbod och dass. El finns indraget.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från inventering utförd av Jhonas Danrud på uppdrag av Mellanskog. Skogsbruksplanen har ajourhållits och uppdaterats med 5 års tillväxt av Anreas Östlund på LRF Konsult.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 25,4ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 4 722 m³sk varav ca 2 000 m³sk är slutavverkningsmogen skog. Medelvolymen per ha är ca 186 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,6 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är 152 m³sk för tillväxtsäsongen 2019.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Åkermark

Åkermarkens totala arela är 2,2 hektar som ligger i anslutning till gården. Marken är väldränerad och odlas med vall.

Stödrätter

Åkermarken överlåts utan EU-stödrätter.

Jakt

På fastigheten kan man jaga enskilt eller vid överenskommelse ingå i Axmarby jaktklubb som jagar på en areal om ca 4 800 hektar. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas björn, älg, rådjur, räv, hare och fågel. Jaktkort i jaktklubben kostar 1 200 kr per år att lösa och då ingår all jakt. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Ny ägare kan tillträda jakten på fastigheten eller i jaktklubben vid överenskommelse tidigast 1/7 2019.

Naturvärden

Inga nyckelbiotopereller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämning registrerad, se avdelning 2 på skogskartan. (källa: riksantikvarieämbetet)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person, dock ej för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 27 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter