Skogsfastighet

Skogsgård Emmaboda, 38 ha

Högstbjudande

2 725 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 20 aug, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
37,9 ha
Skogsmark
33,6 ha
Inägomark
2,8 ha
Småhusmark lantbruk
0,4 ha
Övrigmark
1,1 ha
Virkesförråd
3 103 m3sk
Boyta
156 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Emmaboda Brinkabo 2:3

Adress

Brinkabo 310 36192 Emmaboda

Om fastigheten

Brinkabo
Skogsfastighet nära Emmaboda med en total areal om 38 ha varav 33 ha skogsmark.
Bedömt virkesförråd om ca 3 100 m³sk, enligt ny skogsbruksplan.
Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,5 m³sk.
Jaktmöjligheter från och med 2020-07-01.
Gårdscentrum med byggnader i äldre skick.

Utgångspris: 2 725 000 kronor.

Försäljningssätt: Bud senast 2019-08-20.

Vecka 28 – 30 kan det vara svårt att nå oss på grund av semester.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad
Gårdsbyggnad uppförd i trä med byggnadsyta
om cirka 6 X 14 kvm. 2 – plan.
Eget vatten som ej brukats på längre tid, köksavlopp.
El.

N.b. 2 rum, enklare kök, hall och groventré.
Ö.b. 3 rum, enklare kök och hall.
Allt i enkel standard och renoveringsbehov.

Bredband finns till fastigheten/väg.
Anmälan är gjord, ingen avgift erlagd.

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad
Äldre ladugårdsbyggnad i anslutning till övriga gårdscentrum.
Används till förråd och garage.

Byggnadssätt

Samtliga byggnader är i äldre skick och i behov av renovering.
Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad
skogsbruksplan där fältinventeringen är utförd av
LRF Konsult AB, Mattias Johansson i maj 2019.

Skogsfastigheten har en skogsareal om 33,6 ha med ett
tall- och grandominerat virkesförråd om cirka 3 100 m³sk.
Medelbonitet om 7,5 m³sk.
Fastighetens skogsareal har goda förutsättningar för skogsproduktion och skogsskötsel.
Stor andel av skogsarealen finns i huggningsklasserna R2 och G1.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha samt medelbonitet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen
är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga.
Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt.
Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.
Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år.
På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsbilsvägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilsvägar.

Forn- och kulturlämningar

På flera ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen.
Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Inägomark

2,8 ha åker- och betesmarker finns på fastigheten.
Inga stödrätter följer i affären.
Åkermarken är arrenderad/brukad under växtsäsongen 2019.
Tillgänglig för ny ägare/köpare inför växtsäsongen 2020.

Vatten

Gräns mot Lyckebyån. Kräftfiske.
Brandbrunn finns i närheten av gårdscentrum.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur, vildsvin och hare m.m.
Jakten tillgänglig 2020-07-01.

Inteckningar

Fastigheten saknar penninginteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Möjlighet finns att lägga bud på delar/skiften av fastigheten, förutsätter en helhetslösning i samband med försäljningen.
Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Visning

Visningsdatum på byggnader fredagen den 9 augusti kl. 10:00 samt måndagen den 12 augusti kl. 17:00.
Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85.

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och naturvårdsintressen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter