Lantbruk

Skogsgård i fantastiskt läge i Harv!

Högstbjudande

3 825 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • tor 7 Nov, kl 14:00 - 16:00

    Läs villkor

    Obligatorisk förhandsanmälan - Välkommen!

  • sön 10 Nov, kl 14:00 - 15:00

    Läs villkor

    Obligatorisk förhandsanmälan - Välkommen!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
81,5 ha
Skogsmark
69,2 ha
Skogsimpediment
5,2 ha
Åkermark
7,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Virkesförråd
7 327 m3sk
Boyta
210 kvm
Antal rum
7 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL HARV 1:4, SUNDSVALL HARV 1:7

Adress

Harv 145 86492 Matfors

Om fastigheten

Med ett fantastiskt läge med mark mot sjön Vikarn hittar vi denna skogsgård till försäljning. Fastigheten omfattar 81,5 hektar varav ca 69,2 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 7 327 m³sk och en bra bonitet på ca 5,6 m³sk per hektar. Mangårdsbyggnad i två plan med hela sju rum och två kök. Stor maskinhall / verkstad / höloge från 80-talet samt flera andra äldre ekonomibyggnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad fördelad på två plan, torpargrund samt mindre utgrävd del som utgör matkällare. Stomme av timmer med lockläktspanel av trä som fasad, delvis tilläggsisolerad. Takbeklädnad betongpannor samt tegel på groventrén. Uppvärmningen sker med vattenburet värmesystem med elpatron. Flertalet eldstäder varav två kakelugnar, ingen av eldstäderna är idag i bruk.

Planlösning entréplan:
Förhall / farstukvist med uppgång till övre plan, från förhall kommer man sedan in till hall som leder till ett kök åt respektive håll samt en sal / vardagsrum rakt fram.
Kök i äldre utföranden med vedspis i respektive kök. Innanför köken finns två rum vardera med utgång till sal / vardagsrum. Från ena köket finns groventré och skafferi. Samtliga rum utom ett på entréplan har plastmatta det sista rummet har heltäckningsmatta. Från hall finns även ingång till mindre badrum men klinker på golv samt ett mindre badkar. Värmecentralen för den vattenburna värme återfinns i badrummet.

Planlösning övervåning:
Direkt ovanför trappen hittar vi ett allrum med trägolv och stort fönsterparti mot sjön, allrum delvis ej färdigställt. Från allrummet finns två större sovrum åt varje håll med två större kattvindar till vardera sovrum, båda sovrummen har trägolv. Tre av de fyra kattvindarna har idag använts som mindre sovrum men uppfyller ej kraven för att kallas som rum. Ena sovrummet har utgång till balkong i soligt läge. Rak fram från allrum finns ett större rum med två ingångar där tanken har varit att dela av rummet till två rum, ej färdigställt.

Verkstad / Höloge

Verkstad / Höloge byggd 1981. Verkstadsdel i suterrängplan, delvis gjuten platta. Höloge som idag används som förrådsutrymme / maskinhall. Stomme av trä samt tak av plåt.

Ladugård/loge

Äldre ladugård/loge. Utgörs av äldre djurutrymmen som idag används som förrådsutrymmen. Stomme av trä samt tak av plåt.

Förrådsbod/carport

Äldre byggnad av trä samt tak av plåt för förvaring.

Häbre

Äldre byggnad av timmer och tak av tegel. Timmer delvis brandskadad på baksidan av byggnaden.

Fäbodvall

På skiftet sydost om sjön Vikarn finns en fäbodvall med fäbodstuga, sommarladugård och hölada.

Allmänt

I Harv intill sjön Vikarn hittar vi denna trevliga gård beläget i öppet och soligt läge med mark mot sjön. Brukningscentrum med mangårdsbyggnad i två plan, verkstadsbyggnad, ladugård, förrådsbyggnad och häbre. I anslutning till brukningscentrumet finns inägomark vilket gör gården lämplig för djurhållning.

Fastigheten består av 81,5 ha varav 69,2 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 7 327 m³ sk, samt betes/åkermarken ca 7 hektar.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 46 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är fördelad på kalmark 19 % (10,3 ha) röjningsskog 26 % (17,7 ha) , gallringsskog 38 % (26,7 ha) , skog i S1, S2 och S3 17 % ( 11,5 ha).

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Bränna Natur AB under december 2016. Därefter är den framräknad tom tillväxtsäsongen 2018 och uppdaterad med utförda åtgärder enligt säljarens uppgifter av LRF Konsult.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som röjning om 8,9 ha och markberedning samt plantering om 6,1 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns två område som är bedömt som sumpskog (Källa: www.metria.se / onlinetjänst Se Sverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten (Källa: www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige).

Inägomark

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 7,0 ha.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 805 145 kvm. Areal enligt skogsbruksplan 81,5 ha.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Tillträde

Tillträde tidigast 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker den 7/11 kl 14:00-16:00 samt 10/11 kl 14:00-15:00. Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Harvs jaktlag som består av 18 jägare. Den årliga kostnaden är 1 000 kr/ år för att vara med i jaktlaget. Jakträtten är upplåten med jakträttsavtal till 2020-06-30.

Fiske

Fastigheten har del i Attmars Fiskevårdsområde. För mer information se www.attmarfvo.se.

Vägar

Fastigheten har 3,1 andelar i Harvsbodarnas vägsamfällighet, utdebitering för 2018 var ca 620 kr. Tranbäckens vägsamfällighet, 1,89%, utdebitering 2018 ca 200 kr. Harvs byväg, utdebitering för 2018 ca 500 kr. Hamre-Harv vägsamfällighet.

Pågående skogsåtgärder

Det finns ett pågående uppdrag för gallring av avdelning 25 och 26 som planeras att utföras i höst / vinter.

Kvarlämning av lösöre

Viss lösöre kommer lämnas och överlåtas på den blivande köparen.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 3 825 000 kronor. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 060-67 88 01 eller freddie.hamrin@lrfkonsult.se.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 140 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter