Skogsfastighet

Skogsgård i Fåssjö!

Säljs via anbudsförfarande

825 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 15 okt, kl 18:00

Visning

  • Besiktning av fastighetens skog och skogsmark sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning av byggnaderna önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,6 ha
Skogsmark
29,6 ha
Myr/kärr/mosse
2,1 ha
Inägomark
1,3 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
1 845 m3sk
Boyta
84 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN FÅSSJÖ 6:16

Adress

Fåssjö 311 840 Ytterhogdal

Om fastigheten

Skogsgård i lugna och och lite avskilda byn Fåssjö i östra Härjedalen. Fastigheten utgörs av praktiskt boende med tillhörande enklare ekonomibyggnader, inägomark som angränsar till byggnaderna samt skogsmark i et t närbeläget skogsskifte. Total areal om ca 33 ha, varav 29 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 1 845 m3sk, vilket till allra största del består av växande yngre skog med god tillväxt. Området ger goda möjligheter till jakt och fiske för den intresserade.

Lämplig fastighet för den som söker permanentboende alt fritidsboende i byn med skogen inpå knuten. Stora rekreationsmöjligheter med både jakt, fiske och naturvistelse. God skoglig investering med den stora andel skog på tillväxt med årlig volymsökning de kommande åren . Relativ närhet till fjällvärlden och flera alpina destinationer såsom Björnriket/Vemdalsskalet. och Klövsjö.

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt budgivning till en tänkt prisidè om 825 000 kr, senast 2019-10-15.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i 1 1/2 plan. Huset är troligtvis uppfört sent 1800 tal, men löpande renoverat och håller god standard. Uppfört i trä med plåttak på grund av natursten. Fönster av typ kopplade tvåglas + 1. Inrett med 3 rok, med sovrummen på övreplan. Huset är välskött och håller invändigt 90 tals standard. Huset har enligt fastighetstaxeringen en boyta om totalt 84 m² och biarea 24 m².

Kök på entréplan är utrustat med spis, kyl och diskbänk. Kakel ovanför diskbänk och vita köksluckor.
Badrum på entréplan är utrustat med plastmatta i golv och vägg, WC, tvättställ och dusch.

Planlösning:
Entréplan med hall, kök med matplats, vardagsrum, badrum, tvättstuga, pannrum och förråd.
Övervåning med 2 sovrum och större garderob.

Uppvärmning:
Jordvärmepump till vattenburet system.

Vatten: Kommunalt
Avlopp: Kommunalt

Driftskostnader: ca 26 500 kr
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Fjös

Fjös uppfört i trä på murad grund. Plåttak. Inrett med fd djurdel samt flera förrådsutrymmen. Loge på övreplan. El. Nyttjas idag som snickarbod och förrådsutrymme.

Garage

Dubbelgarage uppfört i trä på plintgrund. Plåttak och golv med asfalt.

Vedbod/förråd

Vedbod och förrådsutrymme uppfört i trä med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2018 av Mellanskog samt uppräknad fram till dags datum. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 29,6 ha med ett virkesförråd om 1 845 m3sk varav 1 390 m3sk är, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Gällande älgjakten så är fastigheten idag inte registrerad i något område för älgjakt. Ny ägare får själv söka medlemskap i angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Jakten övergår till köparen senast 2020-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns ett forn/kulturminne registrerat. Detta är registrerat på gårdsplanen vid byggnaderna. Utöver detta finns idag inga nyckelbiotoper, biotopsskydd, ytterligare forn eller kulturminnen registrerade. (Källa Se Sverige). Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun.

Inägomark

Inägomarken brukas idag enligt årlig muntlig överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter