Lantbruk

Skogsgård i Höga Kusten med bra byggnader

Högsta bud

1 200 000 kr

Högstbjudande: 1 650 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
62,7 ha
Tomtområde
62,7 ha
Virkesförråd
2 350 m3sk
Boyta
90 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS ÖVERDAL 1:11

Adress

Överdal 123 87033 Docksta

Om fastigheten

Skogsgård belägen 4 km nordväst om Docksta med mycket bra byggnader, bostadshus med nyinstallerad energi effektiv bergvärme, stort nybyggt garage/verkstad om 170 kvm samt nybyggd maskinhall om 77 kvm. Fastigheten är mycket lämplig för den som är i behov av stora byggnader för att bedriva näringsverksamhet eller utrymmeskrävande hobby. Betes/åkermark i nära anslutning till brukningscentrum. Total areal ca 64 ha, varav ca 51 ha skogsmark , ca 6,8 ha betes/åkermark. Virkesförråd på ca 2 350 m³sk varav 1 150 m³sk, S1, S2 och S3 skog. Jakträtt.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört i mitten av 1960 talet i 1 1 1/2 plan med full källarvåning. Stomme av trä, fasad av stående brädfodring och plåttak av tegelprofil. Fönster är bytta till två glasfönster med isolerglas. Huset är påbyggt med härlig inglasad altan i söderläge om ca 16 kvm. Enskilt vatten, djupborrad brunn som är gemensam för byn. samt eget enskilt avlopp, trekammarbrunn. Uppvärmningen sker med vattenburet värmesystem samt bergvärme pump installerad 2015. Boarea 90 kvm samt biarea 110 kvm enligt fastighetstaxering.

Planlösning bottenvåning:
Genom ytterdörren kommer man först till hallen som har bra förvaringsmöjligheter av kläder. Uppgång till övervåningen samt nedgång till källarvåningen sker från hallen. Till höger i hallen ligger toalett och badrum med badkar som är renoverat 2015 med ny vägg beklädnad av våtrumsskivor samt ny golvmatta. Till vänster i hallen finns två sovrum. Mot lång sidan i söder finns stort vardagsrum med öppenspis och utgång till inglasad altan samt köket med snickerier av furu, spishäll, inbyggnadsugn, diskmaskin och kylskåp. Utsikten från altanen är slående över åker och skogslandskapet.

Planlösning övervåning:
På övervåningen kommer man först till en möblerbar hallen. Till vänster ligger en mindre toalett med dusch.. Rakt fram finns ett sovrum och mot långsidan i söder finns ytterligare två sovrum.

Planlösning källarvåning:
I källarvåningen finns utrymme som kan användas som matkällare, rum med bergvärmepump, tvättstuga med tvättmaskin Cylinda Perfektion och garage med elektrisk garageport, garaget är om ca 47 kvm med ca 2,5 m i takhöjd.

Garage/verkstad/förråd

Nybyggt garage/verkstad/förråd lämpligt för den som är i behov av större byggnad för näringsverksamhet eller hobby med stort behov av utrymmen. Byggnaden är uppförd 2016 i stomme av resvirke på gjuten platta, plåttak och stående brädfodring. Byggnaden utgörs av tre avdelningar samt förråd på vinden. En del om ca 58 kvm med takhöjd om 4 m och med stor öppning för garageport, lämpligt utrymme som verkstad. Mitten delen om ca 58 kvm med två garageportar för personbil och takhöjd ca 2,5 m, lämpligt som bilgarage. Tredje avdelningen om ca 50 kvm har en garage port och takhöjd ca 2,5 m. Invändigt i byggnaden återstår det en del arbete, isolering är påbörjad men inte färdigställt. Byggnadsarea ca 170 kvm.

Maskinhall

Maskinhall uppförd 2015 i stomme av resvirke på kantbalk. Plåttak och stående panel på utsidan. Utgörs av ett öppet utrymme med stor port i ena gaveln. Byggnadsarea ca 77 kvm.

Äldre bostadshus

Äldre bostadshus uppfört i 2 plan på torpargrund. Stomme av timmer, fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsarea ca 120 kvm. Byggnaden är i stort renoveringsbehov.

Allmänt

Skogsgård för fast eller fritidsboende i Höga Kusten belägen 4 km nordväst om Docksta centrum. Bra byggnader som bostadshus med ny installerad bergvärme som ger mycket ekonomistiskt fördelaktig uppvärmningskostnad, nybyggd stort garage och maskinhall som lämpar sig bra för någon som bedriver näringsverksamhet eller hobby med behov av stora utrymmen. Åkermarken ligger i anslutning till brukningscentrum vilket gör det lämpligt om man vill ha mindre djurhållning.

Fastigheten består av ett skogsskifte samt ett område vid brukningscentrum med tomt, åker och mindre skogsområde. Total areal är ca 64 ha, produktiv skogsmark ca 51 ha med virkesförrådet om ca 2 350 m³sk samt betes/åkermark ca 6,8 ha.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 53 % av virkesförrådet. 9 % (4,5 ha) av arealen skog är i huggningsklassen K1, 8% (3,9 ha) av arealen skog är i huggningsklassen K2,52 % (27,1 ha) är R1 och R2 skog, 12 %, (6,4 ha) av arealen är skog i huggningsklassen G1 och 16 % (8,7 ha) är S1, S2 och S3 och volymen uppgår här till ca 1 150 m³sk.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Vibyggerå församling.

För att komma till brukningscentrum, kör E4:an norrut från Ullånger, i Docksta tag av E:4:an och tag väg som går förbi kyrkan, kör ca 3 km och tag till höger mot Överdal efter 1 km finns byggnaderna till höger.
För att komma till skogsskiftena se skogskarta och översiktskarta.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2018 av Bengt Olov Westman 070-289 55 50. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca51,4 ha med ett virkesförråd om ca 2 350 m³sk varav ca 1 150 m³sk är S1, S2 och S3 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som markberedning 2 ha, plantering 4,3 ha och röjning om 9,7 ha under planperioden på 10 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten annat än två områden som är bedömda som sumpskog. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt skogsbruksplan.

Forn- och kulturlämningar

Det finns fyndplats för trindyxa på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Överdals jaktlag om ca 450 ha. Medlemskap i jaktlaget enligt överenskommelse. Jaktledare Susanne Königson 070 295 88 17.

Småvilt jagas på egen fastighet.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 627 169 kvm och areal enligt skogsbruksplan 64 ha.

Vägar

Fastigheten har relativt god tillgänglighet och berörs av vägen genom byn samt skogsbilväg som går över fastigheten på flera ställen. Överdalsamfällighetsförening, Överdal GA:2 väg genom byn ca 1,3 km. Årlig kostnad senaste året för fastigheten 2 330 kr.

Åkermark

Betes/åkermarken brukas av ägaren själv och är enligt skogsbruksplanen ca 6,8 ha.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker den 8/5 kl 14.00-16.00. Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Intressenter får på egen hand besikta skog och mark på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information

Se kommunens hemsida www.kramfors.se och www.docksta.se.

Service

Affärer, bensinstationer, matserveringar, skolor mm i Docksta 4 km samt Ullånger 17 km. Till Kramfors, ca 50 km till Örnsköldsvik ca 42 och ca 70 km till Härnösand.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridiskperson.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Pumphus

Pumphus och borrhål för vatten finns på fastigheten. Vattnet är gemensamt med grannar i byn 6 fastigheter. El till vattenpump tas från fastigheten.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 815 506 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter