Skogsfastighet

Skogsgård i Karbäcken

Försäljningssätt

Anbud senast fre 21 jun

Visning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,6 ha
Skogsmark
7,0 ha
Inägomark
2,7 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Vatten
0,6 ha
Virkesförråd
1 240 m3sk
Boyta
134 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Strömsund Karbäcken 1:36

Adress

Karbäcken 510 83359 Hoting

Om fastigheten

Vackert belägen gård med egen strand och tillhörande skog belägen i byn Karbäcken, ca 35 km nordväst om Hoting, ca 85 km norr om Strömsund.
Bostadshus med tillhörande gäststuga och förråd, välhållna och trevliga byggnader.
Areal om 10 ha varav 7 ha skogsmark. Virkesförråd om 1 200 m³sk varav 400 m³sk är S1 skog.
Jakt i vvo om 2 800 ha.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2019-06-21

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i två plan, uppfört på murad källare. Boarea 134 m² (uppgifter enligt fastighetstaxeringen). Stomme av trä, fasad av eternitplattor, plåttak och tvåglasfönster. Vattenburet uppvärmningssystem med el kassett och el vattenberedare.
Vatten från källa som nyttjas gemensamt med intilliggande fastigheter och enskilt avlopp.

Entréplan består av hall, kök med elspis, kyl och frys, vardagsrum med öppen spis (skorstenen kontrollerad för 4 år sedan, då eldningsbar), wc och sovrum. Utgång till stor altan i söderläge med sjöutsikt. Nedgång till källaren från hallen. Övervåningen består av hall, tre sovrum och tvättrum.
Källarplan inrymmer badrum, tvättstuga, pannrum, förråd, bakstuga med vedeldad bakugn.

Driftskostnader:
Va & Avlopp: 1 500 kr
El/uppvärmning: 40 000 kr
Försäkring: 6 000 kr (innefattar även den andra skogsfastigheten)
Renhållning: 720 kr i fast avgift

Totalt: ca 48 220 kr

OBS: Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Förråd

Uppfört i trä med tak av plåt ca 10*8 m.

Gäststuga

Gäststuga i form av en barack på medar.
Ca 2,5*4,5 m.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2018 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 7,0, ha med ett virkesförråd om 1 240 m³sk varav 429 m³sk är S1 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Karbäcken 1:9 ingår i Brattbäcken Karlbäckens viltvårdsområde med en areal om 6 358 ha. Älgjakten är indelad i 2 jaktlag där denna fastighet jagar älg inom 2 800 ha. Småvilt får jagas på hela området.
Det är ca 20-25 st i jaktlaget, tilldelningen 2018 var 5 vuxna älgar och 3 kalvar.

All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen den 1/7 2020.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse, kontakta Mäklarassistent Bengt Wiklander 070-681 23 72.

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Väg

En granne till fastigheten har rätt att använda en mindre traktorväg på fastigheten vid utforsling av ved.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 40 500 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter