Skogsfastighet

Skogsgård i Persön

Högstbjudande

800 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
53,5 ha
Skogsmark
36,1 ha
Myr/kärr/mosse
9,2 ha
Inägomark
7,3 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
2 011 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LULEÅ PERSÖN 17:5, 17:6, 17:7, 17:8

Adress

Svedjegårdsvägen 154 97597 Luleå

Om fastigheten

Skogsfastighet i Persön på 53 hektar med ett gårdsställe som är beläget mycket lantligt och lugnt på bekvämt avstånd från Luleå . Byggnaderna på gården är timringar som stått oanvända under lång tid och är att se som tomma skal som kan förvandlas enligt köparens önskemål och fantasi. Skogsmarken är på 36 hektar och håller 2000 m3sk skog varav 950 m3sk är över 100 år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Gammalt timrat bostadshus, huset är i stort sett ett skal som kräver stora insatser för att bli beboeligt.

Bagarstuga

Timrad byggnad beklädd med röd träpanel som delvis är inredd som bagarstuga och delvis för förvaring, byggnaden är i stort behov av renovering.

Ladugård

Timrad ladugård med plåttak, används idag för förvaring.

Härbre

Härbre som idag används som förvaring.

Byggnadssätt

Gården saknar el, vatten och avlopp. El har funnits men är sedan länge bortkopplat.

Jakt

Älgjakten är inte upplåten utan medföljer fastigheten, det finns inga uppgifter om att fastigheten är med i något jaktlag eller viltvårdsområde

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade Forn eller kulturlämningar på fastigheten

Skogsuppgifter

Skogsmarken är belägen från Persön och söderut och det största området ligger invid E4 mellan Persön och Rutvik
I skogen står det totalt 2011 m3sk virke och den allra största delen består av växande röjningsskog i åldrarna 20-29 år men det finns också en del äldre skog och 516 m3sk återfinns i huggningsklasserna G2, S1 och S2
För mer detaljer om skogen se den bifogade skogsbruksplanen som är upprättad av Dan Thörnevall på LRF-Konsult 2018.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 348 300 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter