Skogsfastighet

Skogsgård om 325 ha

Försäljningssätt

Bud senast tor 27 jun, kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
325,2 ha
Tomtområde
325,2 ha
Boyta
168 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UPPVIDINGE VÄGERSHULT 2:2

Adress

Norregård 1 36491 Lenhovda

Om fastigheten

Skogsgård om 325 ha i ett skifte med bra vägnät, välskött med ca 39700 m3sk. Bostad och ekonomibyggnad under avstyckning. Fler försäljningsalternativ.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ladugård

Ladugård med sedvanliga utrymmen, garage byggnad.

Bostadshus

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av huset sker den 14/6. Tidsbokning hos Joakim Ahlberg 0470-745706.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Jakt

Jakten är utarrenderad från och med 2010 07 01 och 40 år framåt.
Årlig grundavgift för upplåtelsen är 6 000 kr + moms.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2019 av Olof Johansson
Skogsbruksplanen över fastigheten är uppdelad i två delar:

Skogsbruksplan, västra delen:
Denna del omfattar 288 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 39 280 m3sk, motsvarande 136 m3sk per ha.
Boniteten är uppskattat till 5,5 m3sk per ha. Stor del avverkningsbar skog i huggningsklasserna S1 och S2.
Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för detaljerad information.

Skogsbruksplan, gårdscentrum:
Denna del omfattar 15,3 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 754 m3sk, motsvarande 49 m3sk per ha.
Boniteten är uppskattat till 8,2 m3sk per ha.
Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för detaljerad information.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Bud kan antingen lämnas på fastigheten i sin helhet eller enligt skogsbruksplanens uppdelning, västra delen och gårdscentrum (avstyckning pågår).

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult , Annika Granquist, Staglabergsgatan 10 352 34 Växjö, tillhanda senast 2019-06-27. OBS! Märk kuvertet Vägershult. Använd gärna bifogad budblankett. Det går bra att maila in bud till annika.granquist@lrfkonsult.se

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs.

Inägomark

Inägomarken är fri för ny köparen från och med 2020-01-01. Stödrätterna följer ej med fastigheten.

Tillträde

Tillträde kan ske först när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Wägeshult elektriska förening

Fastigheten har del i Uppvidinge Vägeshult 3:1. Wägeshult elektriska förening (UPA). Areal 2,625 ha.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter