Lantbruk

Skogsgård på vackra Öhn, Norra Jämtland

Säljs via anbudsförfarande

2 550 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 25 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
35,5 ha
Skogsmark
27,0 ha
Myr/kärr/mosse
0,4 ha
Åkermark
8,0 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
2 185 m3sk
Boyta
137 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Strömsund Ströms-Ön 2:14

Adress

Öhn 330 83392 Strömsund

Om fastigheten

På Öhn, ca 7 km sydväst om Strömsund ligger denna trevliga välhållna gård med lugnt lantligt läge och med närhet till alla bekvämligheter. Här bor ni med natursköna omgivningar, med pendlingsavstånd till Strömsund.
Samlat gårdscentrum med fina byggnader som bostadshus med ljust och rymligt lantkök, modern jordvärmeanläggning samt ett flertal ekonomibyggnader, valvad matkällare mm. Stor lummig tomt med möjlighet att odla för självhushållning. Båthus och brygga vid Ströms vattudal. På andra sidan ön, ca 1 km ifrån gårdscentrum ligger skogsskiftet.

Areal om 35 ha, varav 27 ha skogsmark samt 8 ha inägomark. Virkesförråd om ca 2 100 m³sk där den mesta av skogen är ung med en hög tillväxt, bonitet om 5,7 m³sk/ha.

Fastigheten bjuder på ett lugnt och lantligt boende med skog, sjö och natur in på knuten och ger många möjligheter för rekreation, såsom jakt, fiske mm.

Möjlighet finns att lämna sk delat bud, dvs bud enbart på brukningscentrum med byggnader, samt ca 9,5 ha omkringliggande mark, Alt enbart lämna bud på skogsmarken, förutom de 9,5 ha inkl byggnaderna. Vid delat bud skall detta anges i budet.

Välkommen på visning den 11/6, anmälan krävs!

Se flygfilm!

Prisidé: 2 550 000 kr
Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2019-06-25

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Rymligt bostadshus uppfört i 2 plan på torpargrund med huggen stensockel. Stomme av timmer, fasad av liggande brädfodring och plåttak. De stora fönstren är bytta 1999 till isolerglas i gammal stil. Enskilt vatten via byns vattenförening och enskilt avlopp, Uppvärmningen sker med modernt vattenburet golvvärmesystem som betjänas av jordvärme pump, IVT Green Line C installerad 2000. Möjlighet finns även att elda med ved i vedspis i köket samt öppenspis i vardagsrummet och kamin i sovrummet på övre planet. Slang är monterat i tre av skorstenens pipor. Boarea 137 kvm samt biarea 60 kvm enligt fastighetstaxering.

Planlösning bottenvåning: Genom farstukvisten kommer man in i den välkomnande hallen med klinker och golvvärme. Uppgång till övervåningen sker från hallen. Till höger i hallen ligger toalett och badrum. Tar man till vänster i hallen går man in till ett ljust rymligt lantkök med plats för många. Vackra och sköna trägolv, förberett för diskmaskin samt kyl och frysskåp. I köket finns även fungerande vedspis, för komplement eller bara myseldning. Går man vidare från köket kommer man till kammaren, även där, skönt trägolv. Innanför kammaren finns vardagsrum med vackra pardörrar slipat trägolv och öppen spis.

Planlösning övervåning: På övervåningen kommer man först till en hall. Till vänster nås ett större sovrum med kamin, innanför det stora sovrummet finns en alkov/mindre sovrum. Övre planet inrymmer ytterligare ett större sovrum samt två stora alkover som kan används till förråd.

Ägaren genomförde en omfattande renovering av bostadshuset i början av 2000-talet. Den ljusa interiören med detaljer av lantlig gammaldags charm går igen i de flesta rum, som spegeldörrar, slipade trägolv, allmogelister mm.

Energideklaration är utförd, energiklass B (finns att inhämta hos ansvarig fastighetsmäklare).

Driftskostnader:
Uppvärmning och hushållsel ca 15 000 kr
Vatten: 1 875 kr
Avlopp: 1 462 kr
Sotning: 452 kr
Renhållning: 900 kr
Försäkring: 6 900 kr
Summa: ca 26 600 kr
Observera! Driftkostnaden baseras på säljarens upplysning. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för upprättande av din boende kostnadskalkyl.

Ladugård

Ladugården är uppförd på stenfot med stomme av timmer, fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 30 * 8 m.

Gammelstuga

Stuga som är uppförd på stenfot med stomme av timmer, fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 10*5 m.

Garage, verkstad och vedbod

Byggnad som är uppförd på stenfot med reglat virke och fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 13*5 m.

Härbre Förråd

Härbre som är uppförd på stenfot med stomme av timmer, fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 5*5 m.

Loge Traktorgarage

Loge som är uppförd på stenfot med stomme av timmer, plåttak. Byggnadsmått ca 7 *7 m.

Båthus

Båthus vid sjön som är uppfört på stenfot med stomme av timmer, plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2018 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog AB och är sedan uppräknad med ett års tillväxt av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 27 ha med ett virkesförråd om 2 185 m³sk varav 325 m³sk är S1 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten ingår idag i jaktlag som jagar på en areal om ca 1 000 ha.

Ny ägare får själv söka medlemskap i detta jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar all till fastigheten tillhörande jakträtt 1/7 2020.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Öhns FVO (uppgifte enligt säljaren).

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbildning

Om fastigheten försäljes i delar, dvs brukningscentrum med byggnader inkl ca 9,5 ha omkringliggande mark såsom en del, och den övriga marken (skogen) såsom en del, gäller följande:

Skogsmarken kommer då att avstyckas och bilda egen fastighet alt fastighetsregleras till av köparens tidigare ägd fastighet. Säljaren ansvarar för att ansökan om avstyckning inlämnas till Lantmäteriet och står kostnaden för densamma.

Skulle en köpare välja att fastighetsreglera skogsmarken till av denne tidigare ägd fastighet, står köparen kostnaden för fastighetsregleringen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Områdesbeskrivning

Öhn är den största ön i sjön Ströms Vattudal. Det bor cirka 110 fastboende och finns ett hundratal fritidshus. Öhn, med en yta på 970 hektar varav 166 hektar odlingsmark, är en gammal kulturbygd med rötter från medeltiden.

Vägbeskrivning

Efter väg 45, söder om brofästet till Strömsund, vid OK macken, går avtagsvägen till Öhn. Det är raka spåret, ca 7 km till mitt på ön där ligger byggnaderna på höger sida om vägen . Se skylt samt bifogat kartmaterial.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 900 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter