Skogsfastighet

Skogsgård Torsås Gullemåla, 51 ha

Högstbjudande

3 050 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 21 okt, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,9 ha
Skogsmark
37,1 ha
Åkermark
7,0 ha
Betesmark
4,4 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Övrigmark
0,3 ha
Skogsimpediment
1,9 ha
Virkesförråd
3 550 m3sk
Boyta
78 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Torsås Gullemåla 1:5 och 1:12

Adress

Gullemåla 302 38593 Torsås

Om fastigheten

Gullemåla 1:5 och 1:12
Skogsfastighet söder om Torsås med en total areal om 51 ha varav 37 ha skogsmark.
Bedömt virkesförråd om ca 3 550 m³sk.
Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,6 m³sk.
Jaktmöjligheter från och med 2020-01-01.
Gårdscentrum med byggnader .
Fastigheten erbjuder möjligheter för boende, skog och brukande.

Utgångspris: 3 050 000 kronor.

Försäljningssätt: Bud senast 2019-10-21 kl. 16:00.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshuset har en boyta om 78 kvm och en biyta om 20 kvm enligt uppgifter i taxeringsinformationen.
Byggår är okänt.
Stomme av trä.
Nedre botten omfattar tre rum och kök, hall med entré, wc med dusch och groventré.
Övre botten är oinredd.
Vedspis i kök.
Förråd i källare med hydroforpump.
Bostaden har använts som permanent boende fram till 2018.
Viss renovering har skett på 1970-talet.
El: direktel.
Vatten av okänd kvalitet.
Ej godkänt avlopp.

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad
Äldre ladugårdsbyggnad i anslutning till övriga gårdscentrum.
Används till förråd och garage.
Ekonomibyggnad om 341 kvm, taxerad yta.
Vatten och el finns indraget.

Byggnadssätt

Samtliga byggnader är i äldre skick och i behov av renovering.
Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan där fältinventeringen är utförd av Södra Skogsägarna 2018-06-28.

Skogsfastigheten har en skogsareal om 37 ha med ett grandominerat virkesförråd om cirka 3 550 m³sk inklusive ett års tillväxt.
Medelbonitet om 7,6 m³sk.
Fastighetens skogsareal har goda förutsättningar för skogsproduktion och skogsskötsel.
Stor andel av skogsarealen finns i huggningsklasserna R2 och G1.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha samt medelbonitet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen
är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga.
Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt.
Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.
Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år.
På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsbilsvägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilsvägar.

Forn- och kulturlämningar

På flera ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen.
Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Inägomark

Cirka 11 ha åker- och betesmark finns på fastigheten enligt fastighetstaxeringen.
EU-stödrätter kan eventuellt följa marken.
Del av åker- och betesarealen är utarrenderad åren 2020 och 2021.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur, vildsvin och hare m.m.
Jakten tillgänglig 2020-01-01.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.
Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Visning av byggnader

Visningsdatum på byggnader fredagen den 11 oktober 2019 kl. 10:00.
Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85
eller mäklarassistent Karin Hempel Westerlund, 0480-42 18 58.

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Förvärvstillstånd

Kan eventuellt erfordras.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Möjlighet finns att lägga bud på delar/skiften av fastigheten, förutsätter en helhetslösning i samband med försäljningen.
Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 320 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter