Lantbruk

Skogsskifte Åsmundshyttan

Högstbjudande

2 600 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 27 sep, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
51,7 ha
Skogsmark
42,2 ha
Skogsimpediment
9,5 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HOFORS ÅSMUNDSHYTTAN 2:8

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Välarronderat och obebyggt skogsskifte vid Östansjö ca 1,2 mil söder om Torsåker. Totalt 51,7 hektar mark varav 42,2 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd uppskattat till ca 6 791 m³sk. Av virkesförrådet är 3 000 m³sk slutavverkningsmogen tallskog och en stor andel är gallringsskog som kommer växa in och bli slutavverkningsmoget inom kort. Skiftet kan bilda egen fastighet men är också lämpligt som tillköpsmark.

Fastigheten ingår i Fors jaktklubb.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från inventering utförd av Andreas Östlund på LRF Konsult under juni 2019.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 42,2 hektar med ett uppskattat virkesförråd på ca 6 791 m³sk varav ca 3 000 m³sk har nått slutavverkningsmogen ålder. Medelvolymen per ha är ca 161 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 6,0 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 234 m³sk för tillväxtsäsongen 2019.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Fors jaktklubb som jagar på en areal om ca 2 000 ha. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2020-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande/jaktledare, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@lrfkonsult.se

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet eller bilda egen fastighet genom avstyckning. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Naturvärden

Inga höga naturvärden eller nyckelbiotoper finns registrerade på skiftet. (Källa Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

På skiftet finns två områden med skogsbrukslämningar och ett område med kolningsanläggning i form av resmila och kolbotten. (källa riksantikvarieämbetet).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 250 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter