Lantbruk

Skogsskifte i Dalarnas fjällvärld med strandläge

Högsta bud

571 429 kr

Prisidé: 650 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,4 ha
Skogsmark
13,5 ha
Skogsimpediment
1,8 ha
Betesmark
0,1 ha
Virkesförråd
1 609 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MALUNG-SÄLEN HUSVALLGÖLEN 2:6

Om fastigheten

Skogsfastighet norr om Sörsjön i Dalarnas västra fjällvärd med strandläge vid både älv och Öjsjön. Fastigheten omfattar totalt ca 15 ha och den produktiva skogsmarksarealen är uppskattad till ca 13 ha. Virkesförrådet är uppskattad till ca 1600 m³sk, varav större delen uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 3,8 m³sk per ha och år.
Andel i Transtrand Besparingsskog vilket medför bidrag för skogsvård och möjlighet till småviltsjakt på ca 25 000 ha i både lågland och fjäll.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2018 av Per Rapp. Där efter har LRF Konsult uppdaterat planen till 2019 års tillväxt enligt PC-Skogs tillväxtmodell. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt 15,4 ha, varav 13,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1609 m³sk, varav ca 1609 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 3,8 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten ligger inom oregistrerad mark. Möjlighet till småviltsjakt inom Transtrands Besparingsskog om ca 25 000 ha. Läs mer på www.transkog.se.

Fiske

Fastigheten ligger inom Transtrandsfiske vårdsområde

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter