Skogsfastighet

Skogsskifte om ca 30 ha med fiske i Yxern!

Utgångspris

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 14 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,5 ha
Övrigmark
0,7 ha
Skogsmark
27,3 ha
Berg/hällmark
0,7 ha
Åkermark
1,8 ha
Virkesförråd
4 726 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VIMMERBY YTTERBO 1:41

Adress

Ytterbo 59894 Vimmerby

Om fastigheten

Fint skogsskifte som gränsar till den vackra sjön Yxern. Beläget mitt mellan Västervik och Vimmerby. Det mesta är förberett med tillhörande maskinhall som innehåller verkstad, traktorgarage samt sågrum. Bandsågverk och en plan- och rikthyvel ingår i köpet. Jakt efter älg, vildsvin och rådjur. Fiske i sjön Yxern efter framförallt kräftor och gös. Sjöbod och brygga. Passar utmärkt för den som drömmer om att köpa sin första fastighet eller som en fin tillskottsmark till befintligt innehav. Välkomna!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Maskinhall

Maskinhall innehållande isolerad verkstad med gjutet golv samt arbetsbänkar. Perfekt till förvaring av husbil eller husvagn. Traktorgarage med avgrusat golv. Sågrum med bandsågbänk av märket Wermlandssågen samt en plan- och rikthyvel ingår i köpet. Stockintag med vajerkran. Gjutet golv.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen reviderad oktober 2019 av Kristian Isberg LRF Konsult.

Virkesförrådet har bedömts till ca 4786³sk på 27,3 hektar skogsmark, lika med 173 m³sk/ha. Ca 3450 m³sk har fått huggningsklass S1 eller S2. Större delen är Tallskog, 81 % tall, 10% gran samt 9 % löv . Åldersklasserna 55-85 år dominerar. Boniteten bedöms till 6,4 m³sk per ha. Tillväxten för närmaste året beräknas till 136 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är upplåten till den 1:e juli 2020. Därefter står den fri för köparen.

Fiske

Fiske tillhör fastigheten i sjön Yxern. Se gärna info på www.yxern.se. Fiske efter bl.a. Gös och kräftor.

Arrende/nyttjanderätter

Inägomarken är upplåten till den 1:e juli 2020. Därefter står den fri för köparen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Vimmerby kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson och 5 700 kr för juridisk person.

Lös egendom

Sågverket som är en bandsågverk från Wermlandssågen samt en plan- och rikthyvel ingår i köpet.

Områdesbeskrivning

Sjön Yxern är dominerande för området. Här följer lite info om sjön :

Yxern är Kalmar läns största insjö men är likväl ganska okänd och anonym därför att den ligger gömd i skogen. Det är endast på ett ställe man från allmän väg kan få en glimt av sjön och det är när man på väg 40 åker över broar över två smala vikar i sjöns norra ände. Här är vägen rak och hastigheten hög så de vägfarande har ingen möjlighet att se vilken fin sjö Yxern är.

Sjön har en mycket oregelbunden figur med många vikar och uddar. Det sägs om Yxern - som om en del andra sjöar - att den har 365 öar. Ingen har väl räknat dem men många är de i alla fall. Det finns praktiskt taget ingen bebyggelse runt sjön. Den är mest omgiven av barrskog. Därför får man en härlig känsla av vildmark när man är ute på den.

I sjöns södra del finns ett våtmarksområde med vassar och strandängar. I sjön finns ett mycket rikt fågelliv med häckande storlom, fiskgjuse och häger. Vidare häckar brunand, brun kärrhök, vattenrall, småfläckig sumphöna, rörhöna, storskrake och skrattmås.

Fiskbeståndet är rikligt med bl a gädda, abborre, siklöja och storvuxna bestånd av gös. (Källa: www.yxern.se)

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 450 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter