Lantbruk

Skogsskifte utan byggnader ca 49 ha.

Högstbjudande

3 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 31 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
47,6 ha
Tomtområde
47,6 ha
Virkesförråd
4 800 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av VÄSTERVIK AVERUM 2:5

Adress

Lyckebo 59095 Loftahammar

Om fastigheten

Skogsskifte med strand i både insjö och hav på totalt ca 49 ha varav skog 35 ha och inägomark 6,7 ha samt impediment 6,8 ha. Virkesvolym 4 800 m³sk.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Fastigheten är föremål för avstyckning. Inga byggnader ingår i den blivande fastighetsbildningen.
Ansökan om avstyckning är inskickad och säljaren tar kostnaden för fastighetsbildningen.

Fiske

Fastigheten ingår i fiskesamfällighet i Frisksjön. Ingår även i Frisksjön-Vindelns fiskevårdsområdesförening.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygdsklassat område varvid förvärvstillstånd krävs.

Inägomark

Åkermarken består av mindre flika skiften. Areal 5 ha.

Skogsuppgifter

På fastighetens skogsvolym skall det tilläggas två års tillväxt vilket innebär 356 m³sk.

Jakt

Fastigheten ingår i Loftahammars älgskötselområde. Älgjakt ingår i samverkan med grannfastigheter. Älgtilldelningen har varit 2 vuxna och fri kalv.

Stödrätter

Fastigheten saknar egna stödrätter.

Arrende/nyttjanderätter

Jordbruksarrendet är på ett år i taget. Jorden är fri för köparen från 15 mars 2020. Arrendeavgiften har varit 3 400 kr/år.

Fastighetsbildning

Området som behålles av köparen är avdelning 10 i skogsbruksplanen. Avdelningen är klassad som tomtmark och den utgörs av ca 1,1 ha och där finns alla byggnader.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter