Skogsfastighet

Skogsskiften i Kråketorp!

Utgångspris

3 750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 14 jun

Visning

  • Det går bra att besöka skogsmarken på egen hand under sedvanlig hänsyn. Använd gärna vår kartvy via hemsidan och en smartphone med gps-funktion för att orientera i skogen och dess olika avdelningar.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,2 ha
Skogsmark
41,3 ha
Skogsimpediment
0,4 ha
Inägomark
8,0 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
3 492 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HULTSFRED KRÅKETORP 2:3 & 1:6

Adress

Kråketorp 570 80 Virserum

Om fastigheten

Kråketorp ligger vackert i gammal jord- och skogsbruksbygd strax norr om Virserum. Här bjuds varierande natur. Två st. skogsskiften om vardera 45,7 ha & 5,1 ha. Kan säljas i sin helhet eller i delar. ”Lilla” skiftet ligger invid Hultarpsgölen och skulle kunna bli en vacker fritidsfastighet. Välkomna!

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i oktober 2014 av Södra. Skogsbruksplanen är framskriven t.o.m. oktober 2019 av Södra.

Virkesförrådet har bedömts till ca 3492³sk på 41,3 hektar skogsmark lika med 85 m³sk/ha. Ca 1 645 m³sk har fått huggningsklass S1 eller S2. Större delen är Tallskog, 69 % tall, 23% gran samt 8 % löv . Åldersklasserna 5-25 år dominerar. Samt skog vid 95 års ålder, Boniteten bedöms till 7,4 m³sk per ha. Tillväxten för närmaste året beräknas till 153 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

De naturvärden som redovisas i skogsbruksplanen är avd. 10 Ett område med torvmark som innehåller senvuxna olikåldriga tallar. Området rekommenderas att lämnas orört. Ett annat område är avd 24 i skogsbruksplanen. Ett område som utgör kantzon mot Hultarpsgölen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns några kultur och fornlämningar registrerade på fastigheten. Dels vid avdelning 16 nära gränsen mot granne finns en kolbotten. Vidare norr ut finns tre st kolbottnar nära skogsvägen vid avd. 13.

Fiske

Fastigheten ingår i Narveteåns fiskevårdsförening. Fiskarter som finns är abborre, gädda, mört, braxen, sutare, sarv, benlöja och öring. Kräftfiske ingår.

Jakt

Jakten står fri för köparen på tillträdesdagen. Viltslag är älg, rådjur och vildsvin. Älgjakten bedrivs gemensamt.

Åkermark

Åkermarken är utarrenderad till 20:e mars 2025. Uppsägning av arrendet måste ske 1 år innan avtalets slutdatum.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Hultsfreds kommun det senaste året.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter