Skogsfastighet

Skogsskiften i Torsåker

Högsta bud

1 350 000 kr

Högstbjudande: 1 200 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 30 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
32,2 ha
Skogsmark
30,7 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Inägomark
0,1 ha
Övrigmark
1,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HOFORS SOLBERGA 10:1

Adress

Skogsskiften

Om fastigheten

För dig som redan äger skogsfastighet i Hofors säljes två lättillgängliga skogsskiften med god tillväxt i Torsåker. Totalt 32,2 hektar mark varav 30,7 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd uppskattat till ca 3 010 m³sk varav 1 800 m³sk är slutavverkningsmogen skog. På det norra skiftet finns det en dammvall där Hyttbäcken ringlar fram över ägorna på sin väg mot Hoån som håller ett litet bestånd av öring.

Fastigheten ingår i Wijbygdens viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 2 100 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från inventering utförd av Andreas Östlund på LRF Konsult under september 2019.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 30,7 hektar med ett uppskattat virkesförråd på ca 3 010 m³sk varav ca 1 800 m³sk har nått slutavverkningsmogen ålder. Medelvolymen per ha är ca 98 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 6 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 114 m³sk för tillväxtsäsongen 2019.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Wijbygdens VVO som jagar på en areal om ca 2 100 ha. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Jaktkort för små- och högvilt kostar för närvarande 4 800 kr där fällavgiften ingår. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2020-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande/jaktledare, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@lrfkonsult.se

Arrende/nyttjanderätter

Wijbygdens viltvårdsområde har nyttjanderätt på marken och betalar 50 kr per hektar för jakten. För marken tillhörande skiftena blir det ca 1 500 kr per år som tillfaller markägaren eller kvittas mot avgiften för jaktkortet.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet men ej avstyckas och bilda egen fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Naturvärden

Inga höga naturvärden eller nyckelbiotoper finns registrerade på skiftet. (Källa Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

På skiftet finns två områden med forn- och kulturlämningar i form av fossil åker som till större delen idag är ett slutavverkat område och en dammvall som ligger vid bäcken. (källa riksantikvarieämbetet).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 866 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter