Lantligt boende

Sommartorp i skogsglänta

Pris

395 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 11 jun, kl 13:00

Visning

  • fre 31 maj, kl 16:00 - 16:30

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
0,2 ha
Småhusmark
0,2 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Köping Stora Rocklunda 3:2, Västra torpet, markerat med rött på bifogad karta.

Om fastigheten

Ett sommartorp på en liten höjd med skogen runt knuten. Uteplatsen på gaveln bjuder in till långa kaffestunder i kvällssolen.

Torpet är av enkel standard och mindre storlek men har stor potential. Med tid och omtanke kan det bli den perfekta gömman undan vardagsstressen.

Närhet till både friluftsliv och storstad. På ca 30 min tar du dig in till Västerås med allt vad staden har att erbjuda och på 15 min är du i populära Köping.

Försäljning gäller del av fastighet. Ansökan är inskickad till Lantmäteriet för förrättning och egen fastighet ska bildas.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Torp

Torp med byggnadsarea om 4,5 * 7,4 m. Knuttimrad, delvis murad grund, 2-kupigt tegeltak. På 1960-talet plockades byggnaden ner och flyttades till dess befintliga läge. Okänt byggår.

Enkel standard invändigt. Öppen planlösning med köksdel på östra sidan. Vatten och avlopp finns ej, el är indraget och vedeldad kamin finns i allrumsdelen. Plastmatta, tapet på väggar och målade spånplattor i tak. Golvet runt diskhon är fuktskadat då avloppsvattnet spolats ut i trossbottnen då rören gått isär.

I dagsläget finns det inget eget elabonnemang till torpet utan el tas från grannfastigheten och undermätaren sitter på tomten.

Förråd

Förrådsbyggnad av enklare slag. Byggnadsarea om 2,7 * 3,9 m. Mulltoa.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Området är under lantmäteriförrättning och kan bilda egen fastighet genom avstyckning. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Nyttjanderätter och Servitut

Fastigheten har del i ett antal samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, som bl a avser vägar m m, och belastas av och har förmån till rättigheter för utfart, ledningar m m. Endast de rättigheter, inskrivningar, andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, som behövs för förrättningens genomförande skall ingå.

Forn- och kulturlämningar

På den del av fastigheten som försäljning gäller fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

På den del av fastigheten som försäljning gäller fanns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade vid kontrolltillfället. (Källa Skogsstyrelsen).

Taxeringsvärden

Då försäljning avser del av fastighet redovisas inget taxeringsvärde.

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Tillträde

Då fastigheten är under bildning går det ej att belåna på fastigheten. Om man finansierar med egna medel kan tillträde ske omgående. Annars skrivs köpekontraktet ca en vecka efter budgivning och tillträde sker när förrättningen är klar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Säljaren ansvarar för att byggnaderna på fastigheten har den standard som köparen har haft fog att förutsätta vid köpet främst med hänsyn till byggnadernas ålder och byggnadssätt.

Områdesbeskrivning

Köpings kommun har mycket att erbjuda när det gäller friluftsliv, idrott och kultur.

På cykel och med en utflyktskarta kan du uppleva kommunens vackra och omväxlande natur- och kulturlandskap. Det finns två större cykelleder i kommunen. För den som vill paddla kanot finns Hedströmmen och Gunnilboån som erbjuder trevliga naturupplevelser.

Två kända vandringsleder finns i närheten. Bruksleden med sina 27 etapper tar dig genom så väl skog som små brukssamhällen med intressant historia. Vid Munktorps kyrka börjar Romboleden. Följ historiens fotspår och vandra en av Europas längsta pilgrimsleder. I kommunen finns det åtta naturreservat som är värda ett besök. I Venabäcken kan du se de unika flodpärlsmusslorna och vid Näs kan du ta dig igenom klippskrevan ”Trånggatan”.
För den golfintresserade finns Köpings Golfklubb och för den som hellre vill springa finns motionsspåren i Karlbergsskogen, Johannisdalsskogen, Skoftesta och Vargheden. Är fiske av intresse kan man i kommunen fiska från gös, öring, och abborre till ädelfiske.

För den kulturintresserade arrangerar Köping en kulturnatt. Staden bjuder då på uppträdanden, dans, teater och barnaktiviteter. För den som vill blicka tillbaka i historien finns tusentals lämningar att besöka. Då bosättningar skedde tidigt vid Mälardalens havsvik är trakten rik på fornminnen. Det finns lämningar som t ex hällristningar, fornborgar och gravfält.

Köping ligger ca 15 min (10 km) från fastigheten och Västerås ca 30 min (35 km).

Kommunikationer

I Västmanlands län utförs kollektivtrafiken av VL. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se VL:s hemsida www.vl.se

Vägbeskrivning

Från Västerås:
Ta E18 västerut mot Köping. Kör ca 26 km och ta avfart 124-trafikplats Morgendal. Kör i högerfilen och vid korsningen sväng höger mot Odensvi. Efter ca 300 m sväng vänster, skyltat mot Köping/Odensvi. Kör ca 3,6 km och sväng höger fortsatt skyltat mot Odensvi. Efter ca 650 m sväng höger, skyltat Rocklunda. Kör ytterligare ca 800 m. I högerkurvan ligger torpet på din vänstra sida.

Från Köping:
Ta Brunnavägen norrut. Kör ca 2,5 km och sväng vänster vid skylt mot Morgendal. Kör 3,5 km sväng höger, skyltat Rocklunda. Kör ytterligare ca 800 m. I högerkurvan ligger torpet på din vänstra sida.

På objektets informationssida på LRF Konsults hemsida finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss