Lantbruk

Sörmansgården 66 ha

Högstbjudande

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 17 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
66,2 ha
Skogsmark
37,3 ha
Skog med restriktion
2,0 ha
Skogsimpediment
0,6 ha
Åkermark
25,9 ha
Småhusmark lantbruk
0,4 ha
Virkesförråd
9 915 m3sk
Boyta
142 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Tibro Björkhult 1:58

Adress

Sörmansgården 543 95 Fagersanna

Om fastigheten

Sörmansgården är en jord- och skogsfastighet belägen i Fagersanna öster om Tibro. Fastighetens totala areal uppgår till 66 ha fördelat på 37 ha skogsmark med ett virkesförråd om 9 900 m³sk och 24 ha åkermark. Byggnadsbeståndet utgörs av en rymlig och välhållen bostadsbyggnad samt flertalet ekonomibyggnader.

Angränsande fastigheten Björkhult 3:1 är också till försäljning och samtliga skiften gränsar till Sörmansgården. Åkermarken på de båda fastigheterna sambrukas idag. Vid förvärv av båda fastigheterna erbjuds en mycket fin enhet om totalt 125 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1917 på källare och torpargrund med timrad stomme och fasad av stående träpanel. Fönstren är kopplade 2-glas samt 3-glas och på taket ligger betongtegel. Uppvärmning sker via jordvärme, värmepump Thermia installerad 2006. Vedpanna Diom från början av 1990-talet med 500 l ackumulatortank finns kvar som komplement.
Vatten och avlopp är enskilt. Det finns två grävda vattenbrunnar, en som förser bostaden och en ladugården. Avlopp till trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd från 2014.
Boarean uppgår till ca 142 m² och biarean till ca 40 m² enligt taxeringsinformationen.

Bostadshuset renoverades genomgående 1963 och det inreddes för generationsboende med en lägenhet i vardera planet. I början av 1990-talet renoverades kök
och badrum på första planet, huset tilläggsisolerades, några fönster renoverades och taket lades om. En altan uppfördes i söderläge.

Planlösning
Ingång via huvudentrén till hall med trapp till övre plan och till källare. Till vänster nås vardagsrum och matsal i en öppen planlösning. Till höger från hallen nås TV-rum och vidare köket. Köket är utrustat med spis, spisfläkt, diskmaskin, kylskåp och skafferi. Mellan köket och matsalen ligger det lilla kontoret. Från köket nås groventré och badrum samt den inglasade altanen. Badrummet är utrustat med wc, handfat och dusch.
Övre plan utgörs av en liten hall med utgång till balkong. Två sovrum och ett fullutrustat kök samt två inredda snedgarderober. Toalett med wc och handfat.
Källare med flera förrådsutrymmen och pannrum. Tvättstuga med tvättmaskin samt dusch. Jordkällare.

Driftskostnader
Total driftskostnad: 34 385 SEK/år
I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning och el: 23 900 SEK/år
Vatten/avlopp: 1 500 SEK/år
Renhållning: 1 400 SEK/år
Försäkring: 3 220 SEK/år
Fastighetsskatt: 4 365 SEK/år

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren med
2 personer i hushållet.

Energideklaration
Ej utförd.

Friggebod

Friggebod uppförd 1980 i trä under tak av plåt. Inrymmer ett allrum med kokplatta och kylskåp samt sovrum med två våningssängar.

Brygghus

Byggnad uppförd i trä under tak av plåt och delvis gjutet golv. Inrymmer mekarbod, förråd och vedbod.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad uppförd i ett U. Inrymmer fähusdel med den gamla inredningen kvar för 14 kor och mjölkrum med ovanliggande ränne. Loge med trägolv och två kalluftstorkar samt en halm och spånlada med ovanliggande ränne. Alltsammans är uppfört i trä under tak av plåt. Vidbyggd maskinförvaring på byggnadens baksida, ca 25 meter under plåttak.
Gödsellagun om ca 60 m³.

Magasin

Magasinsbyggnad uppförd i trä under tak av plåt. Högdelen har gjutet golv och en äldre tornsilo i trä. I magasinet finns en gammal utsädesrens, kalluftstork för spannmål och snickarbod. Vidbyggt bilgarage, ca 6x5,7 meter med gjutet golv samt ett traktorgarage, ca 5,7x4,5 meter med gjutet golv.

Stall/hönshus

Fd häststall och hönshus med ovanliggande ränne, uppfört i trä under tak av plåt.

Garage

Garage uppfört i trä under tak av plåt. Byggnaden är ca 6x7 meter har två portar, gjutet golv och smörjgrop.

Svinhus

Byggnad uppförd i trä under tak av plåt som tidigare används till svinhus.

Sågverk

Fd sågverk uppfört i trä under tak av plåt och jordgolv.

Åkermark

24 ha åkermark varav 22,3 ha är stödberättigad areal och 1,7 ha är upplåten till fotbollsplan, se rubrik Idrottsplats. Åkermarken utgörs i huvudsak av lättare jordar där ungefär halva arealen är täckdikad på 1980-talet.

Betesmark

1,88 ha stödberättigad betesmark belägen i bäckravin.

Arrende & stödrätter

Åkermarken är utarrenderad till 2020-03-13 och därefter tillgänglig för köparen. I överlåtelsen ingår fastighetens tilldelade stödrätter vilka ska överföras till köparen i god tid inför 2020 års SAM-ansökan.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 37,3 ha med ett bedömt virkesförråd om 9 915 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 266 m³sk/ha. Markens medelboniteten har bedömts till 7,1 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 158 m³sk. Trädslagsfördelningen består av 72% tall, 15% gran och 13% löv. Skogsmarken är fördelad på flera skiften och domineras av virkesrika slutavverkningsmogna skogar. Avverkningsförslaget under planperioden är 6 480 m³sk, därav slutavverkning 5 900 m³sk och gallring 550 m³sk. Skogsvård med röjning kan om avverkningsförslaget följs uppstå i slutet av planperioden.
Biotopskydd finns i bestånd 11 se även avdelningsbeskrivning i planen. (Beslutsdatum: 2013-09-25, akt:1472-p78).
Fornminne finns ej registrerat på fastigheten. I planen har 2,6 ha satts av till NO och NS.
Sammanfattningsvis är fastigheten mycket bra skött med både gallringar och röjningar väl utförda. Fastigheten har stor andel skog i slutavverkningsbar ålder, följs avverkningsförslaget sjunker virkesförrådet till 4 600 m³sk i slutet av planperioden.
Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i april 2016 och som är framskriven och uppdaterad till dags datum vad gäller virkesförråd och utförda åtgärder. Planläggare som också skrivet fram planen är Lars Densborn.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2020-06-30 och därefter tillgänglig för köparen. Jakttorn och åtlar inom fastigheten tillhör nyttjanderättshavaren. Området erbjuder jakt på framförallt älg och rådjur men även vildsvin till och från. Fastigheten ingår idag i Björkhults jaktlag och i älgskötselområde.

Idrottsplats

Fagersanna Idrottsförening arrenderar idag 17 000 m² åkermark i anslutning till befintlig fotbollsplan. Arrendet är uppsagt och upphör att gälla 2019-10-01. Idrottsföreningen är intresserad av att köpa området alternativt fortsätta att arrendera.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplan. Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till totalt 64 ha.
Arealerna enligt fastighetstaxeringen uppgår till 61 ha och är fördelade på 34 ha skog, 2 ha impediment, 18 ha åkermark, 6 ha betesmark och 1 ha övrig mark.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Bostadshuset överlämnas flyttstädat, ekonomibyggnader och mark överlämnas grovstädade.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 40 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter