Lantbruk

Stångarö gård 61,4 hektar

Högstbjudande

7 950 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
61,4 ha
Övrigmark
2,0 ha
Skogsmark
39,3 ha
Skogsimpediment
2,6 ha
Åkermark
17,3 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
6 222 m3sk
Boyta
84 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NYKVARN STÅNGARÖ 1:6 OCH STÅNGARÖ 1:7

Adress

Stångarö 49 15152 Södertälje

Om fastigheten

Möjlighet att förvärva Stångarö gård med dess 61,4 hektar mark i Turinge socken, Nykvarns kommun. Fastigheten är belägen ca 5 kilometer nordväst om Södertälje och ca 8 kilometer nordost om Nykvarn. Högt beläget gårdscentrum i Stångarö by med bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader väl samlat i den södra delen av fastigheten. I norr gränsar markerna mot Malmsjön med möjlighet till fiske och bad. Äldre ladugård med potential för den som vill ha hästar eller annan småskalig djurhållning. Äldre magasinsbyggnad med goda förvaringsutrymmen. Loge med möjlighet till förvaring av husvagnar eller båtar. Markerna består av virkesrik skogsmark och bra åkermark. Jakt och fiskerätten följer fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Fint belägen huvudbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Välskött tomt med uppvuxna fruktträd och bärbuskar. Bostaden är sannolikt uppförd under senare delen av 1800 talet. Den taxerade bostadsytan uppgår till 84 kvadratmeter fördelat på ett och ett halvt våningsplan och fem rum och kök varav tre är sovrum. Tillkommer möblerbara hallar och badrum. Biyta om 36 kvadratmeter till större delen bestående av källaren med hydroforrum och matkällare. Bostaden har löpande renoverats till dagens standard och skick. Stomme av timmer med fasad av stående träpanel under tak av cementtegel. Kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning sker primärt med en luftvärmepump. Pumpen (luft/vatten) installerades omkring år 2006 och förser huset med värme via nya radiatorer. Den andra pumpen (luft/luft) från 2017 installerades primärt för att kunna användas för att kyla under sommarhalvåret. Enskilt vatten från egen borrad brunn (85 meter). Tjänligt enligt senaste kontroll. Enskilt avlopp till tvåkammarbrunn. Inga förelägganden.

Fiber är ännu ej indraget i huset.

Interiör
Kök med äldre fast inredning och utrustning. Ekparkett eller plastmatta i samtliga rum. Gott om garderober.

UB
Lantkök med tillbörlig äldre inredning och utrustning, två vardagsrum i fil med plastmatta, ett sovrum med ekparkett, samt huvudentré/hall med trapp till övervåningen och nedgång till källaren, badrum med badkar wc och kommod samt tvättpelare, groventré med värmepanna. Nybyggd takad altan med söderläge.
ÖB
Möblerbar hall med plastmatta och två sovrum med ekparkett.

Ladugård

Äldre ladugård med stomme och fasad av liggande timmer under tak av plåt. Invändigt indelad i djurstall, verkstadsdel och förrådsutrymmen. Verkstaden är eluppvärmd liksom ett förrådsutrymme.

Magasin

Äldre magasinsbyggnad som används som förråd/lider och garage (dubbelgarage). Träkonstruktion under tak av eternit. El finns indraget.

Loge

Ekonomibyggnad med stomme av liggande timmer under tak av plåt. Helt öppen invändigt och lämplig för uthyrning av uppställningsplatser för husvagnar eller båtar mm.

Stall/svinsta

Träkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av plåt. Används idag som lider.

Uthus

Träkonstruktion under tak av lertegel.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 61,4 ha med ett virkesförråd om totalt 6 222 m3sk varav ca 2 389 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Åkermark

Taxerad åkermarksareal om 34 hektar. Mark med normal avkastning och kvalitet. Åkermarken är utarrenderad till och med 2019-12-31. Arrendet är uppsagt. Åkermark enligt skogsbruksplan 17,3 hektar.

Taxerad areal

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad till och med 2019-12-31. Arrendet är uppsagt.

Jakt

Mycket goda jaktmöjligheter på klövvilt. Goda stammar av framförallt dovvilt, rådjur och vildsvin. En granne har rätt att jaga vildsvin innevarande jaktår (avtalet är uppsagt tills den 2020-02-01). I övrigt är jakten inte utarrenderad.

Fiske

Fiskerätt med handredskap (två årskort) i Malmsjön. Kräftor finns.

Naturvärden

Två nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. Biotoperna beskrivs i avdelningen 3 i skogsbruksplanen. Någon ersättning från skogsstyrelsen för dessa har inte utgått till säljaren. Områdena består av tallsumpskog väster om vägen och och blandsumpskog på östra sidan.

Brygga/badplats

Egen brygga samt en gemensam brygga finns som nyttjas av samtliga närliggande fastigheter.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Byggnad på ofri grund

I fastighetens nordöstra hörn finns en byggnad uppförd på ofri grund. Arrendet löper på fem år i taget. Arrendatorn har även en brygga i Malmsjön.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning och boendekalkyl
Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsinventering
Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor.

Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter