Lantbruk

Stenbrona 63 ha

Högstbjudande

12 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 18 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
63,0 ha
Åkermark
62,0 ha
Övrigmark
1,0 ha
Boyta
135 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Lidköping Saleby 22:1

Adress

Stenbrona 1 531 93 Lidköping

Om fastigheten

Stenbrona omfattas av 63 ha varav 62 ha utgörs av bördig åkermark med bra arrondering. Byggnadsbeståndet utgörs av ett bostadshus uppfört 1938 samt äldre ekonomibyggnader. Därutöver finns ett anläggningsarrendeavtal på vindkraft som ger en årlig arrendeintäkt. Gården är belägen i Saleby med närhet till både Lidköping, Vara och Skara.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1938 på källare och torpargrund med plankstomme och fasad av plåt. Fönstren är 2-glas samt 3-glas och på taket ligger betongtegel.
Uppvärmning sker via jordvärme installerad på 1990-talet men med nyare pump, Nibe Fighter 1215. Vatten och avlopp är kommunalt via Saleby Stenbrona
VA-förening.
Boarean uppgår till ca 135 m² och biarean till ca 20 m² enligt taxeringsinformationen.

Renoveringar
1969 byggdes huset till och en mer omfattande renovering gjordes. I mitten av 1970-talet sattes nytt kök in och 2012 byttes alla fönster på nedre plan.

Planlösning
Ingång via huvudentrén till mindre hall med avhängningsmöjligheter. Vidare till inre hall som också nyttjas till kontor och har trappa till övre plan. Till vänster
nås vardagsrum och matsal i en öppen planlösning. Vidare till allrum och kök. Köket är fullutrustat och har utgång till altan. Från köket nås hall/groventré som har
anslutningar till pannrum, badrum med bastu, tvättstuga och kylrum.
Övre plan fördelar sig över hall, tre rum varav ett större samt toalett.

Driftskostnader
Total driftskostnad: ca 33 075 SEK/år

I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning & hushållsel: 24 700 SEK/år
Vatten och avlopp: 3 300 SEK/år
Renhållning: 1 575 SEK/år
Försäkring: 3 500 SEK/år

Tillkommer fastighetsskatt om 5 108 SEK/år.

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren med 1 person i hushållet.

Energideklaration är ej utförd.

Fiber
Fastigheten är förberedd för fiber med slang till tomtgräns men ej anslutet. Anslutningsavgiften uppgår till ca 21 900 SEK. För mer information kontakta
Lidköpings kommun.

Bostadshus "äldre"

Äldre bostadshus som stått obebott sedan 1964 och är i dåligt skick. Det finns el indragen i bostaden men inget VA.
Huset är uppfört på torpargrund med timrad stomme, träfasad, enkla fönster och lertegeltak.

Planlösning
Nedre plan fördelar sig över två rum och kök samt hall. Övre plan utgörs av oinredd vind.

Boarean uppgår till ca 70 m² enligt taxeringsinformationen.

Tillkommer fastighetsskatt om 2 588 SEK/år.

Spannmåltork och svinhus

Spannmålsanläggning från 1977 med en 15 tons Svegma satstork, tippgrop och 25-tons skopelevator. Total lagring ca 185 ton fördelat på två luftningsbara
plåtfickor, två utlastningsfickor samt träfickor. Haga varmluftspanna HMV 100.
Byggnaden bär tak och väggar av plåt.
I anslutning till torkbyggnaden finns ett äldre svinhus i rivningsskick.

Maskinhall/garage

Byggnad uppförd i trä med murad verkstadsdel under tak av eternit. Byggnaden inrymmer en mindre verkstadsdel med gjutet golv och resterande maskinförvaring på jordgolv.

Hönshus

Fd. hönshus uppfört i trä och tegel med gjutet golv och eternittak.

Vedbod

Vedbod uppförd i trä under tak av plåt med jordgolv.

Vindkraftverk

Ett anläggningsarrendeavtal finns upprättat med Eolus Vind AB, avseende upplåtelse av mark för ett vindkraftverk. Verket sattes i drift 2007 och arrendeavtalet löper på 25 år. Verket är ett Vestas v90, 1,8 MW. Arrendeavgiften motsvarar 3,5% av värdet av den producerade elenergin, inklusive miljöbonus och certifikat. Arrendeavgiften erläggs senast 15 februari året efter intjänandeåret. De fyra senaste åren har arrendeersättningen uppgått till:

2018: 75 817 SEK
2017: 87 091 SEK
2016: 80 157 SEK
2015: 115 157 SEK

​​

Åkermark

62,75 ha stödberättigad åkermark på övervägande bördiga lerjordar. Marken är täckdikad från 1930 fram till slutet av 1950-talet och är fördelad på tre skiften
varav det största skiftets areal uppgör till ca 50 ha.
Marken kommer avlämnas med ca 42 ha höstsått och resterande väl höstkultiverat.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen vilka kommer att överföras till köparen i god tid inför 2020-års SAM-ansökan.

Arrende

Marken är utarrenderad till 2020-03-01 och därefter tillgänglig för köparen.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av vägar, gårdsplan, tomtmark m.m.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns en övrig kulturhistorisk lämning registrerad, L1961:3805. Lämningen avser en fyndplats. (Källa: SeSverige)​

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från SAM-ansökan och mätning på fastighetskarta.
Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till 60,5525 ha.
Arealuppgifterna enligt fastighetstaxeringen uppgår till 62 ha fördelat på 61 ha åkermark och 1 ha övrig mark.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 63,7 ha.

Fastighetsgräner

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Städning

Bostadshuset överlämnas flyttstädat. Maskinhallen överlämnas grovstädad. Övriga ekonomibyggnader och det äldre bostadshuset överlämnas utan ytterligare städning, den lösa egendom som tillträdesdagen finns kvar övergår till köparen.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande gröda.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 510 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter