Lantbruk

Strandnära skogsfastighet vid Siljan i Garsås

Utgångspris

475 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 24 sep, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
8,5 ha
Skogsmark
8,2 ha
Inägomark
0,3 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MORA GARSÅS 215:1

Om fastigheten

Lättillgänglig mindre skogsfastighet om två skiften varav ett intill Siljan. Fastigheten omfattar ca 8,5 ha, varav ca 8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1000 m³sk. Större delen skog är i åldern 20-50 år. Fastighetens medelbonitet är uppskattad till ca 5,1 m³sk/ha och år. Jakträtt inom Garsås viltvårdsområde om ca 2600 ha.

Försäljningssätt: Anbud senast 2019-09-24 kl 14:00​

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Samfälld strandmark

Strandremsan utgörs av en samfällighet. Fastigheten äger andel i den samfällda strandmarken.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad 2014 av Mellanskog. Därefter har LRF Konsult räknat upp planen till 2019 års tillväxt enligt pc-skogs tillväxtmodell.
Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 8,5 ha, varav 8,2 ha är klassad som produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 994 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 5,1 m³sk /ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtt inom Garsås viltvårdsområde om ca 2600 ha. Kontaktperson för jakten är Katarina Bengtsson 0703542155

Fiske

Fastigheten ligger inom Mora-Våmhus fiskevårdsområde. Mer om fisket finns att läsa på http://mvfvof.se/.

Naturvärden

Det finns ett naturvärdesområde registrerat vid Siljan på ena skiftet. Inga nyckelbiotoper, övriga höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivningen

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter