Lantbruk

Tre stugor med 152 ha mark och jakträtter i Hansjö med närhet till Grönklitt

Högsta bud

2 837 500 kr

Högstbjudande: 2 900 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • lör 25 maj, kl 11:00 - 11:45

    Läs villkor

    Ring för bokning!

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
152,3 ha
Skogsmark
93,6 ha
Skogsimpediment
55,6 ha
Åkermark
1,5 ha
Betesmark
0,7 ha
Småhusmark lantbruk
0,4 ha
Vatten
0,5 ha
Virkesförråd
6 625 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Orsa Hansjö 79:5 & 79:6

Adress

Hansjövägen 124 79490 Orsa

Om fastigheten

Här har du möjlighet att kombinera både skogsbruk, jakt och skidåkning i Grönklitt. Eller varför inte hyra ut stugorna till midsommarbesökare och vasaloppsåkare och samtidigt få avkastning från skogen. Tre stugor med lantligt läge i Hansjö. Två fastigheter om tillsammans ca 152 ha, varav ca 93 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 6 600 m³sk, varav ca 2 500 m³sk har uppnått avverkningsbar ålder. Skogsmarken domineras av yngre skog. Mestadels tall, men även en del del gran. Medelboniteten är uppskattad till ca 4,7 m³sk per ha och år. Två fastighetsbeteckningar som säljes tillsammans eller var för sig.

Hansjö 79:5, ca 84,6 ha, är bebyggd med tre timrade fritidshus, varav två inredda, samt ett oinrett sammanbyggt med garage.
Hansjö 79:6 är obebyggd och omfattar ca 68,6 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Stugorna ligger på skifte 7 i Hansjö knappt 5 km från centrala Orsa.
I Jäsmyrarna finns skifte 6, knappt 9 km från Orsa.
Skifte 4 och 5 ligger ca 11 km från Orsa, strax öster om Tallheds motorbana, och sträcker sig österut över Ämån,
Skifte 2 och 3 ligger på Hornbergaberget med Grönklitt i väster och Hornberga i öster, ca 15 km från Orsa.
Skifte 1 ligger strax före Ämådalen, 25 km norr om Orsa vid E45, och sträcker sig förbi Johanstorps fäbod mot Vålaknoppen.

På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

En skogsbeskrivning har upprättats över fastigheten i maj 2018. Någon tillväxtberäkning för 2018 års tillväxt är inte utförd. Beskrivningen är upprättad av Jerker Axelsson. Enligt skogsbeskrivningen omfattar skogsmarken ca 93,6 ha med ett virkesförråd om ca 6 625 m³sk, i huvudsak yngre skog. Medelboniteten är uppskattad till ca 4,7 m³sk per ha och år.

Skogsbeskrivningen är upprättad med gängse metoder för skogsinventering och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbeskrivningen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Tre fritidshus

Med lantligt läge i Hansjö ligger de tre fritidshusen med gärdsgård mot vägen och åkermarken bakom huset.

Stuga 1 byggt 1978, ca 45 m² byggnadsyta, med en storstuga med ett enklare kök, samt badrum med dusch, bastu och tvättmaskin. Under huset finns en jordkällare.

Stuga 2 (mittersta byggnaden), ca 61 m² byggnadsyta. Renoverades 1987 och samtidigt fick huset en helt ny trossbotten. Stugan har ett komplett kök, men saknar toalett. Här finns ett allrum med öppen spis, och kammare. Grunden för en planerad tillbyggnad samt vatten och avlopp för denna finns på plats, men förnyat byggnadstillstånd krävs för att fortsätta arbetet. Huset har fördragna rör i trossbotten för vattenburen värme till varje rum. Vattenburna element har köpts, men ej monterade.

Stuga 3 byggt 1991, ca 58 m² byggnadsyta. Ungefär halva arean är tänkt som bostadsdel. Bostadsdelen är oinredd, men vatten och avlopp är färdigdraget, samt en centralt placerad öppen spis finns i rummet. I andra halvan består av ett fint garage med gjuten bottenplatta.

Uppvärmning sker i dagsläget med direktverkande el i samtliga stugor. Separata vattenavstängningsventiler till varje stuga.

Friskrivning

Fastigheten kommer säljas med en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Fastigheten säljs i det skick den är i på kontraktsdagen.

Vatten och avlopp

Fritidshusen på Hansjö 79:5 är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial som anskaffats för, och som förvaras på, fastigheten ingår i Hansjö 79:5.
Bland annat finns vattenradiatorer till stuga 2, och för stuga 3 finns klinker till ett tänkt våtrum.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper eller förhöjda naturvärden fanns vid kontroll i SeSverige eller Skogens Pärlor på objeket.
Skifte 5 avdelning 5 tangerar en del av en grannfastighet klassad som nyckelbiotop med biotopskydd.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kultur-lämningar fanns vid kontroll i SeSverige eller Skogens Pärlor på objeket.
Vid fältbesök har en kolbotten noterats i avdelning 26, skifte 1.

Jakt

Fastigheterna har två jakträtter vardera i Hansjö viltvårdsområde, om ca 21 600 ha. Kontaktperson Nils Björklund, Våmhus, 070-633 70 54. Läs mer på hansjojagaren.com.
Möjlighet till jakt på Orsa Besparingsskog om ca 60 000 ha. Läs mer på www.orsabesparingsskog.se.

Fiske

Objektet ligger inom Orsa fiskevårdsområde. Läs mer om fiske på ofvo.nu.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Budförteckning

Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetsmäklaren skyldig att upprätta en förteckning över de anbud som lämnas. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckningen till köpare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 567 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter