Lantbruk

Tall dominerad virkesrik skogsfastighet

Högstbjudande

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 14 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
63,9 ha
Skogsmark
63,2 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
9 634 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÅNGE VISSLAND 1:6

Om fastigheten

Skogsfastighet i ett skifte med god tillgänglighet 10 km norr om Fränsta i Ånge kommun. Växtlig fastighet med bra bonitet, skog i de flesta huggningsklasser med en övervikt mot röjning och slutavverknings bar skog.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten Vissland 1:6 är en skogsfastighet med mycket god tillgänglighet och arrondering. Fastigheten består av ett rektangulärt skifte om ca 64 ha och 99 % av arealen består av produktiv skogsmark enligt skogsbruksplanen. Området gränsar med ena långsidan till en skogsbilväg på en sträcka av ca 1 km vilket gör fastigheten mycket lättillgänglig. Det totala virkesförrådet är på ca 9 650 m³sk varav ca 7 200 m³sk är i huggningsklassen S2 Det finns även röjningsskog om 38 % samt gallringsskog om 20 % på fastigheten. Boniteten är mycket god med 5 m³sk/ha och det dominerande trädslaget är tall som upptar 88 % av virkesförrådet, gran 9% och löv 3%.

Belägenhet och vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Ånge kommun, Torp församling. Tag av E:14 vid Fränsta och kör mot Gissjö efter ca 5 km sväng vänster och följ vägen i ca 6,5 km. Tag skogsbilväg till höger och efter ca 800 m är fastigheten på vänster sida om vägen..

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i sommaren 2018 av Gunnar Selling. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 63,2 ha med ett virkesförråd om ca 9 650 m³sk varav ca 7 200 m³sk är S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som markberedning 0,5 ha, lövröjning 17,8 ha och röjning om 6,2 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa: SeSverige).

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 591 500 kvm och areal enligt skogsbruksplanen 63,7 ha.

Jakt

Fastigheten ingår i Ålsta-Vissland-Gissjö Vvo. För närvarande ingår fastigheten i Backens jaktlag. Jaktlaget består av 12 jägare och man jagar över ca 1 400 ha. Jaktledare Rolf Wiren 070 94 44 840.

Fiske

Fastigheten ingår i Skärvåns Fiskevårdsområde med möjlighet att fiska i Ljungandalen.

Vägar

Fastigheten gränsar med ena långsidan om ca 1 km till väg, Skärvingens vägsamfällighet som är bildad till gemensamhetsanläggning, Vissland GA:6.. Fastigheten har 1,05 % andel i vägen enligt säljaren.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt senaste året i glesbygdsområde i Ånge kommun. Avgift för ansökan om förvärvstillstånd är 3 700 kronor för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Lagfart

Lagfartskostnad på 1,5 % av köpeskillingen samt en expeditionsavgift på 825 kr tillkommer.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter