Lantbruk

Tillväxt och jakt strax utanför Aneby!

Försäljningssätt

Bud senast mån 1 jul, kl 17:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer info.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
35,0 ha
Skogsmark
21,0 ha
Åkermark
8,0 ha
Betesmark
6,0 ha
Virkesförråd
845 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ANEBY JÄRVARP 2:3

Adress

Järvarp 1 57893 Aneby

Om fastigheten

Endast några minuter söder om Aneby återfinns Järvarp – en fastighet i stark tillväxt! Med förträffliga föryngringar och bra läge erbjuder fastigheten möjligheten att forma den precis så som ny ägare önskar. Att se kapitalet öka med fina föryngringar och/eller skapa sig den gård på landet man alltid drömt om – det är helt upp till köparen! El finns framdraget till gårdscentrum likväl som välskött väg. Skogen lättåtkomlig tack vare bra skogsbilväg. Fin jakt.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ladugård

Äldre ladugård. Stomme av trä under plåttak.
Renoveringsbehov.
I anslutning till ladugården finns en grävd brunn. Ej vattenprov.

Jaktstuga

Charmig mindre jaktstuga med altan. F.d. hjulchassi som byggts om 2015 till behaglig stuga med vedkamin, två bäddar och mindre pentry. Trästomme med panel av bräder, plåttak.

Utedass.

Byggnadssätt

Stort arbete lagt på att ta bort tidigare hus och lösöre för att skapa en ren och välskött fastighet. El finns framdraget (idag avstängt, inget abonnemang) till f.d. gårdscentrum. Vattenkälla i närheten av f.d. gårdscentrum (ej vattenprov). Finns ett flertal platser att starta om och forma det gårdscentrum man själv önskar. Ladugården som finns kvar behöver ses över.

Charmig jaktstuga "ute på skogen" byggd och ditforslad 2015.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av LRF Konsult inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 21,7 ha med ett virkesförråd om totalt 845 m³sk.
Boniteten uppgår till hela 9,5 m³sk/ha och år. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Fastighetens skogsbestånd är till största delen ungskogar som kommer riktigt fint. Extremt fin tallföryngring på fastighetens norra skifte där det närmar sig förstaröjning! Övriga röjningar och gallringar kommer också bra vilket borgar för att ny fastighetsägare kan forma fastigheten precis som denne önskar. Bra tillgång tack vare stabil skogsbilväg som går genom fastighetens hela södra skifte.

Fastighetens södra skifte berörs av fornåker samt stensättning enligt Riksantikvarieämbetet, www.fmis.raa.se.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser väl utmarkerade och rågångar röjda försommaren 2019.

Inägomark

För orten normal produktionsförmåga och arrondering. Den taxerade åker- och betesarealen uppgår till 8 respektive 6 ha.
Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 13,2 ha fördelat på 8,4 ha åker och 4,8 ha bete.

Fastighetens åkermarker har god växtlighet och ligger centralt placerade på fastigheten. Åker- och betesmarken har brukats av arrendator på ettårskontrakt. Arrendet är uppsagt from 2020-03-14. I försäljningen ingår stödrätter omfattande 12,20 ha och dessa är idag uthyrda till arrendatorn via arrendekontraktet.

Jakt

Jakten har hittills bedrivits tillsammans med grannar på muntlig basis. Ny ägare har även här möjligheten att forma nyttjandet av jakträtten på sitt eget vis! För mer info om jakten kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Övrigt

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Områdesbeskrivning

Fint läge med närhet till Aneby tätort. Närhet till bad i Anebysjön. Inom 2 km i riktning mot Aneby finns ridhus.

Vägbeskrivning

Från Aneby följ Flisbyvägen dryga 3 km söderut, fastigheten ligger på vägens vänstra sida. Sväng in mot Järvarp och följ grusvägen ca 250 meter, för att komma till f.d. gårdscentrum; vid grannens ladugård tag höger - undvik schaktarbeten och övrigt vid nybyggnation. För att komma till fastighetens norra skifte sväng vänster efter grannens ladugård.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter