Lantbruk

Tillväxtfastighet 33 ha Olofström

Pris eller bud

2 825 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 25 sep, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,8 ha
Tomtområde
31,8 ha
Virkesförråd
2 323 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

OLOFSTRÖM HÖGHULT 1:10

Om fastigheten

Barrdominerad skogsfastighet om ca 33 hektar i Höghult norr om Olofström med ett äldre f.d. boningshus på fastigheten. Den produktiva skogsmarken om 32,8 hektar med ett virkesförråd om 2 323 m³sk varav 880 m³sk är avverkningsmogen barrskog. Medelbonitet är bedömd till ca 9,3 m³sk/ha och fastigheten har god tillgänglighet med vägar med korta drivnings förhållande. Egen jakträtt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Pris 2 825 000 kr eller bud.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av David Ljungkvist på LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 32,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattad virkesförråd om 2 323 m³sk, varav ca 880 m³sk är avverkningsmogen barrskog. Medelboniteten är beräknad till 9,3 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till 151 m³sk. Trädslagsfördelningen är 54 % gran, 23 % tall, 17 % björk, 6 % asp.

OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.

Skogsvård

Tillväxtfastighet där skogen har en relativt jämn åldersfördelning och slutna bestånd samt ett bra vägnät vilket skapar goda drivningsförhållanden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten fram t.o.m. 2019-11-01 och övergår därefter till köparen eller på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheterna finns kulturlämningar i form av torp och tjärdal, Källa: SeSverige.
Se även info på Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 236 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter