Lantbruk

Tillväxtfastighet i Rusele

Utgångspris

750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 6 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
66,6 ha
Skogsmark
44,4 ha
Skogsimpediment
21,5 ha
Övrigmark
0,7 ha
Virkesförråd
3 100 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LYCKSELE RUSELE 2:11

Adress

Rusele 921 95 Blåviksjön

Om fastigheten

Skogsfastighet i Rusele. Totalt 66 ha varav 44 ha produktiv skogsmark.

Totalt virkesförråd ca 3 100 m³sk.
Ca 2 600 m³sk gallringsskog.
Avdelning 4 och 5 i skogsbruksplanen är gödslade 2007.
Jakt i Rusele VVO (7 015 ha)
Inga bostadsbyggnader

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten är belägen ca 7 km nordöst om byn Rusele. Till Lycksele som är närmaste större tätort är det ca 46 km. Se översiktskarta.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad oktober 2017 av Norra Skogsägarna. Planen har räknats upp två tillväxtsäsonger digitalt. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarksarealen ca 44 ha och ett totalt virkesförråd om ca 3 100 m³sk. Varav ca 120 m³sk är R-skog, 2 600 m³sk är G1-skog, 120 m³sk är S2-skog samt 270 m³sk är S3-skog. Trädslagen fördelar sig på 93 % tall, 4 % gran samt 3 % löv.

Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,4 m³sk/ha/år.

Avdelningarna 4 och 5 i skogsbruksplanen är gödslade augusti 2007 enligt nuvarande fastighetsägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Rusele VVO som jagar på ca 7 015 ha. Källa Länsstyrelsen AC-län.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa SeSverige.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Lycksele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter