Lantbruk

Tillväxtfastighet i Varpsjö, Åsele.

Utgångspris

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 25 Nov, kl 01:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
109,7 ha
Skogsmark
78,3 ha
Myr/kärr/mosse
29,1 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
0,8 ha
Vatten
0,6 ha
Virkesförråd
8 700 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅSELE VARPSJÖ 1:57

Adress

Varpsjö 919 91 Varpsjö

Om fastigheten

Tillväxtfastighet i Varpsjö, Åsele om totalt ca 110 ha.

– Ca 78 ha produktiv skogsmark.
– Totalt ca 8 700 m³sk.
– Ca 6 000 m³sk G1-skog
– Ca 1 800 m³sk S2-skog
– Bonitet 3,9 m³sk.
– Medeltal 111 m³sk per hektar.
– Jakt i Varpsjö jaktklubb (8 176 ha).
– Inga bostadsbyggnader

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten Varpsjö 1:57 är belägen i Varpsjö som ligger ca 30 km väster om Åsele. Fastigheten består av två skiften. Det finns inga bostadsbyggnader på fastigheten.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad aug 2014 av Norra skogsägarna. Skogsbruksplanen är reviderad i fält av LRF Konsult, Erik Westman okt 2019. Enligt skogsbruksplanen uppgår produktiv skogsmark till drygt 78 ha med ett totalt virkesförråd på ca 8 700 m³sk varav ca 6 000 m³sk G1-skog, ca 1 800 S2-skog samt ca 600 m³sk S3-skog.

Virkesförrådet är fördelat på 71% tall, 19% gran och 10% löv. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,9 m³sk per ha och år. Åldersfördelningen är har sin tyngd mot yngre och medelålders skog.

Skogsvård

Det finns röjning att utföra på ca 13,6 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns ett Naturvärde registrerat i avd nr 8 skifte 1. Det finns en nyckelbiotop registrerad i avdelning 5, skifte 2. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Jakt

Fastigheten ingår i Varpsjö jaktklubb som jagar på 8 176 ha.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Åsele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter