Skogsfastighet

Tillväxtfastighet – skog

Utgångspris

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 15 jan, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
67,7 ha
Skogsmark
58,9 ha
Skogsimpediment
7,8 ha
Åkermark
0,8 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
5 036 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

VAGGERYD BYAFÄLLAN 5:1, Gettrabo 1:9, 1:12

Om fastigheten

Byafällen 5:1 m.fl. är en välarronderad obebyggd skogsfastighet om 67 ha, belägen 3 mil från Jönköping. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 5000 m³sk fördelat på 58,9 ha skogsmark. Stor del av skogen är yngre i tillväxtfas. Markerna är varierande med insprängda åkrar och myrområden som ger möjlighet till god jakt. Jakträtten tillfaller ny ägare.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsmarken uppgår till 58,9 ha med ett totalt virkesförråd om 5 000 m³sk. Medelboniteten uppgår till 7,4 m³sk/ha/år. Tall är det dominerande trädslaget med 56 % av volymen. Stor del av skogsmarken består av yngre skog i tillväxtfas.
Skogsbruksplanen upprättades 2017 av Sydved (Josef Karlsson). Ingen avverkning har skett sedan planen upprättades och virkesvolymerna har räknats upp med tillväxt.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten och tillfaller ny ägare. Markerna är varierande med insprängda åker- och myrmarker.

Åkermark

Åkermarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 0,8 ha. Den taxerade åkerarealen uppgår till 1 ha. Åkermarken är muntligt upplåten.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns en telemast i norra delen. Nuvarande arrende ger 30000 kr/år till markägaren.

Vägbeskrivning

Från Jönköping kör E4:an söderut. Tag av mot Taberg. I Taberg kör mot Månsarp. Vid Månsarps kyrka fortsätt ytterligare ca 1,3 km och tag höger mot Bondstorp. Efter ca 10 km tag vänster vid skylt "Bomberga" och fortsätt vägen ytterligare 1 km.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 760 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter