Lantligt boende

Tomt/hästgård Siretorp 4,5 ha

Högstbjudande

1 950 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
4,5 ha
Tomtområde
4,5 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖLVESBORG SIRETORP 9:7 område av markerat med rött, enligt bifogad karta

Adress

Mossasträtet 131-21 29491 Sölvesborg

Om fastigheten

Nu ges möjlighet att införliva sitt livs dröm att skapa en hästgård på 4,5 ha i det attraktiva havsnära Siretorp. Inom fastigheten finns idag anlagd paddock, godkänd avloppsanläggning, vattenborra samt el framdraget. Markområdet är helt obebygget och de enda som fattas är just du med dina tankar om boendet.

Pris 1 925 000 kr eller fritt och lämna bud

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Tomt

Inom fastigheten finns idag en anlagd och godkänd avloppsanläggning byggd år 2006 samt vattenborra på 42 m djup anlagd även den år 2006. El finns framdraget till fastigheten och vattenborran med dess djupvattenpump. Angränsande till den avstyckade tomten finns en anlagd paddock med måtten 43*23 m.

Beviljat bygglov har tidigare funnits inom fastigheten, men gått ut år 2008.

För mer info/intyg om avloppsanläggning, vattenborra kontakta ansvarig mäklare.

Inägomark

Marken inom området av fastigheten utgörs av god åkermark till ca 2,5 ha samt resterande mark är betesmark. Åkermarken är tillgänglig för ny ägare efter 2020 års tillväxtsäsong och betesmarken är tillgänglig för ny ägare enligt överenskommelse.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten.

Fastighetsbildning

Denna försäljning är delvis en del av försäljningen av en större fastighet. Vid delförsäljning måste fastighetsområdet avstyckas eller fastighetsregleras in i den befintliga fastigheten Siretorp 9:79. Köparen och Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och Köparen står ensam för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss