Skogsfastighet

Tomt- och skogsmark nära Vänern

Högsta bud

695 000 kr

Högstbjudande: 650 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
6,6 ha
Skogsmark
5,2 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Åkermark
1,2 ha
Virkesförråd
1 089 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRISTINEHAMN BONDERUD 1:26, 1:27 samt 1:28

Adress

Bonderud 68195 Kristinehamn

Om fastigheten

Med närhet till Vänern vid Bonderud i södra Ölme finns en mindre skogsfastighet samt två avstyckade tomter till gemensam försäljning. Trevlig möjlighet för den som vill bygga nytt i lantlig miljö och dessutom ha ett eget litet skogsbruk intill. Fint västerläge med utsikt över åkrar och en kilometers väg till vattnet.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Flera fastighetsbeteckningar

I försäljningen ingår tre fastigheter som nu säljes tillsammans. Dels en jordbruksfastighet som i huvudsak består av skogsmark samt ca ett hektar åkermark. Vidare handlar det om två separata fastighetsbeteckningar som tidigare avstyckats för tomtmark.
Fastigheterna bjuds ut till en gemensam försäljning från samma ägare.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan från Henrik Ynger upprättad 2019-08-01 är produktiv skogsmark 5,2 hektar med ett totalt virkesförråd om 1 089 m³sk. Av detta är 319 m³sk i huggningsklass S2 och 92 m³sk i huggningsklass G2. Beräknad medelbonitet 7,8 m³sk per ha och år och en årlig tillväxt i snitt under planperioden på 27 m³sk. Virkesförrådet är i medeltal per ha högt med 209 m³sk och består till 33% av gran, 34% tall och 33% löv. Avverkningsförslag under planperioden anges till totalt 561 m³sk varav 348 som föryngringsavverkning och 213 som gallring.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är fastigheten inte i behov av några särskilda skogsvårdsåtgärder inom den närmsta femårsperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen utgör ca 1,2 hektar av fastigheten Bonderud 1.26 åkermark. Marken är i mycket god hävd och har under lång tid brukats av ägaren till omgivande jordbruksfastighet.

Forn- och kulturlämningar

Inom skogsbruksplanens avdelning 8 finns en fornlämning i form av Röse.
(Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök)
Vid Bonderud 1:27 finns en utmärkning för torplämning.

Naturvärden

På fastigheten finns naturvårdsområde registrerat som berör avdelning nr 2. Biotoptyp Ädellövträd. Ärendebeteckning N 2484-1995
Inga nyckelibiotoper finns registrerade på fastigheten.
(Källa: Skogsstyrelsen)

Skattetal

Bonderud 1:26: Öre, Penningar - 35:13 1/3

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor för att hitta till fastigheten alternativt använd den interaktiva gårdskartan i din mobiltelefon. Avstånd till centrala Kristinehamn ca 15 km och Karlstad 40 km.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter