Fritid, tomt & övrigt

Tomter vid Runn

Högstbjudande

1 400 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
0,2 ha
Tomtområde
0,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Falun Färnviken 3:11, 3:12, 3:13, 3:14

Adress

Sjönära tomter

Om fastigheten

Sjönära tomter i vackra Vika vid Runn. Med en fin vy över Runns östra sida, med kvällssol mitt i naturen nära till tätorter så erbjuds nu möjlighet till drömboendet! Båt och badplats ett stenkast från tomten.
Fyra tomter med ett utgångspris från 1 400 000 SEK per tomt. Byggklara tomter med funktionell gemensam förvaltning av avlopp/vatten/båt och badplats.

Försäljningssätt: Fast pris eller högstbjudande​

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Tomtbeskrivning

Byggnadslov

Det finns positivt förhandsbesked för bygglov. Se bifogat underlag.

Tomter

Det tillkommer inga anslutningskostnader för vatten och avlopp.

Vatten, avlopp och tomrör för fiber ligger indraget på tomten.

Avlopp och vatten är dimensionerat för åtta hushåll med pumphus med egen elräkning. Avlopp med självfall till slamavskiljare typ FANN SA med efterkommande pumpbrun och infiltrationsbäddar typ IN DRAIN PLUS. Borrad brunn för vatten.

El är framdaget till elskåp vid tomtgränser. Köpare av tomt skall bekosta anslutningen av el till bostadshuset och mätaren, ca 30 000 SEK per fastighet. Begäran görs till Falu energi och vatten

Se planritning för mer information.

Köparen av en tomt kommer vid påbörjad byggnation åläggas en extra vägavgift om 6 000 -10 000 kr för den tillkommande belastningen. Den årliga avgiften blir sedan 1 000 kr. Vid frågor om vägen, kontaktperson Mats Andersson 073-7077779

Bad och Bryggområde

8 stycken båtplatser med bommar att nyttjas för fastighetsägarna, en båtplats per åttondel i GA.

Inteckningar
Tomterna säljs fria från lån och inteckningar.

Rättigheter, förmån
Officialservitut akt 2080-2643: Rätt att för utfart använda väg. Rätt att gemensamt för Färnviken 3:11-3:14, Färnviken 3:5 och Vika Kyrkby 5:15 anlägga och nyttja brygga och båtplats. Rätt att ta gångväg från befintlig väg fram till bad- och båtplats.

Gemensamhetsanläggning
Falun Färnviken Ga:1 som skall förvaltas av fastighetsägarna till Färnviken 3:11-3:14 samt fastigheterna Färnviken 3:5 och Vika Kyrkby 5:15 genom en utsedd styrelse sköter bad och båtplats, vägar i området, drift och underhåll av vatten och avloppsanläggning, belysning mm. Styrelsen beslutar om kostnader och avgifter. De fyra fastigheterna innehar andelar om 1/8 vardera. Resterande andelar övriga två fastigheter.

Förvaltning av gemensamhetsanläggning

https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/samfalligheter/gemensamhetsanlaggningar_2014_low.pdf

Driftskostnad ca 5 000 - 6 000 kr/år och tomt

Vatten: elkostnad för vattenpump

Avlopp: elkostnad för pumpbrunn samt slamtömning 1-2 ggr/år

Pumphus: värme, elkabelvärme vatten, el för gatubelysning. Egen elmätare.

Bad och båtplats: Skötsel av gräsyta och bryggor

Väg: Underhållsskötsel, plogning, sandning, bärlager mm.

Ledningsområde för VA och El är gräsyta. Belysning i form av 8 st lyktstolpar med LED armaturer.

Fastighetsägaren betalar ingenting för vattenförbrukningen.

Arealer och utgångspris är fördelade som följer:
3:11 är 2312 kvm utgångspris 1 590 000 SEK
3:12 är 1952 kvm utgångspris 1 515 000 SEK
3:13 är 1935 kvm utgångspris 1 495 000 SEK
3:14 är 1890 kvm utgångspris 1 400 000 SEK

Förvaltning av gemensamhetsanläggning

https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/samfalligheter/gemensamhetsanlaggningar_2014_low.pdf

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter