Lantbruk

Torp i bergslagen, 40 ha skog

Högstbjudande

3 600 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 13 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
43,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Skogsmark
37,0 ha
Skogsimpediment
3,0 ha
Åkermark
1,0 ha
Betesmark
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
7 547 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUSNARSBERG RÄLLEN 1:9

Adress

Vintermossen 408 71493 Kopparberg

Om fastigheten

Rällen erbjuder en rik fritid med jakt, fiske och rekreation. Ett unikt tillfälle att förvärva ett torp med tillhörande skog på ca 40 ha i hjärtat av bergslagen!
Skogen domineras av äldre granskog. Fastigheten har ett högt virkesförråd om 7 547 m³sk, vilket till stor del utgörs av avverkningsbar skog.
Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till ca 4 900 m³sk, fördelat på 300 m³sk gallring och drygt 4 600 m³sk föryngringsavverkning.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Ungefär 7 mil norrut, om Örebro , ligger Rällen strax väster om Stjärnfors. Kopparberg är en högst levande och attraktiv liten by där företagande och föreningsliv till stor del har tagit över efter jordbruk och bruksliv. Omgivningen är fantastisk bergslagsnaturen med sin skog, sina sjöar och öppna landskap.
Tågstation finns både i Kopparberg och i Storå.
http://www.bergslagen.com/

Torp i Vintermossen

Enskilt läge efter vägen ligger detta äldre torp, innehållande två rum och kök. Under året 2017 , renoverades fastighetens kök, med att en ny vedspis installerades, sotaren har besiktat installationen utan anmärkningar . Uppvärmningen är luftvärmepump, direktverkande el samt vedspisen Viking i köket. och bergslagskamin i vardagsrummet. När man kliver in farstun de så är toaletten till vänster med dusch, från hallen når man upp till övervåningen . Till höger ligger köket med vedspis, elektrisk spis två plattor, kyl och frys.
Vardagsrummet har vackra breda golvtiljor samt en för trakten typisk bergslagskamin. Övervåningen har ett isolerat sovrum och en oisolerad vind.
2-glasfönster.
Betongpannor.
Eget vatten grävd brunn, cementringar.
Eget avlopp, trekammarbrunn med slamtömning.

Den äldre ladan innehåller, förråd,loge äldre djurdel.

Höloge med plåttak

Vedförråd

Runt torpet ringlar en vacker stengärdsgård.

Rällen 1:9 mfl

Fastigheten består av fyra fastigheter Rällen 1:9 och Rällen 1:4 samt Vintermossen 1:24 och Vintermossen 1:19 .

Möjligheten kan finnas att försälja fastigheten i delar. Förutsatt att det finns bud på alla delar och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt kan en delförsäljning komma att bli aktuellt. Observera att första alternativet är dock en försäljning av hela fastigheten till en och samma köpare.

Jakt

Fastigheten ingår i Älgskötselområde Björnjägarens som tillhör Salbofall-Vintermossens jaktklubb. Jaktlaget har ca 900 privat mark och 1 300 mark som man arrenderar från Bergvikskog. Markägare till Rällen har chans att ansöka om en plats i jaktlaget. Frågor gällande jakt kan ställas till ordförande i jaktklubben Göte Grund, 073 8100320

Tillfaller köparen 201200701

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Mellanskog under juli 2019.

Fastighetsgränser

Gränserna kan vara otydliga på vissa ställen. Ägaren gör ingen ytterligare gränsmarkering.

Bär och Svamp

Marken runt omkring är ett eldorado för svamp och bär.

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturlämningar finns på fastigheten. Dessa är belägna inom avd 7, 14, 17 och 19, och utgörs bl a av kolbottnar och en kulturväg.

Avverkningsrätt

Det finns en såld avverkningsrätt för avdelning 2, avverkningsrätten kommer att tillfalla köparen.

Golf

Närmaste banor är Stjernfors golfbana. 9 hål. Ligger 6 km från Rällen utmed RV63 - samt Svanskogens 9-håls Pay & Playbana i Grängesberg http://www.stjernforsgk.se/ http://idrottonline.se/KorpforeningSvanskogensGolf-Korpen/

Pantbrev

Pantbrev är under dödning , fastigheten överlämnas obelånad.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående

Städning

Ekonomibyggnader och mark överlåtes grovstädade.
Bostadshus överlåtes i grovstädat skick. Den lösa
egendom som på tillträdesdagen ev finns kvar övergår
till köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs. För ansökan om tillstånd tas en avgift ut, som för fysiska personer alltid är 3 700 kronor. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7697 då ansökan lämnas in.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, gränser och areal före köpet.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad.

Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten.

Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 26 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter